Jindřichohradecký klub, Pomůcky pro sluchově postižené

17. 9. 2018