Jindřichohradecký klub, Pravěk

15. 5. 2014 - Jinřichův Hradec