Jindřichohradecký klub: Prohlídka kláštera v Borovanech

12. 6. 2013 - Borovany