Jindřichohradecký klub, Prohlídka Kostela Panny Marie Růžencové Č. Budějovice

19. 8. 2019