Jindřichohradecký klub: Prohlídka státního zámku Hluboká a turistický výlet

24. 4. 2013 - Jindřichův Hradec