Jindřichohradecký klub, Rukodělné trhy v Českých Budějovicích a multiinstrumentální výstava Orbis Pictus

10. 9. 2008 - České Budějovice