Jindřichohradecký klub, Turistický výlet s návštěvou galerie Špejchar

21. 8. 2013 - Jindřichův Hradec