Jindřichohradecký klub, Tvoření z keramické hlíny

16. 10. 2019