Jindřichohradecký klub, Včely všemi smysly

16. 1. 2019