Jindřichohradecký klub, Včely všemi smysly

16.1.2019