Jindřichohradecký klub, Vojenské muzeum v  Jindřichově Hradci

26. 6. 2014 - Jindřichův Hradec