Jindřichohradecký klub, Výlet do historie – doba Karla IV.

27. 2. 2014 - Jindřichův Hradec