Jindřichohradecký klub, Výlet do roku 1938

12.3.2015