Jindřichohradecký klub, Výroba vánočních přání

8. 11. 2016