Jindřichohradecký klub: Výroba vánočních přání pro naše dárce

14. 11. 2013 - Jindřichův Hradec