Jindřichohradecký klub, Výstava O zvuku a lidech

22. 5. 2013 - Jindřichův Hradec