Ostravský klub, Expozice Orbis Pictus aneb Brána do světa lidské tvořivé fantazie v Opavě

14. 9. 2007 - Opava