Ostravský klub, Nové poradenské centrum

18. 10. 2013 - Ostrava