Ostravský klub, Ostravská tajenka

1. 2. 2013 - Ostrava