Pobyt 3/2005: Děčín – Výuka taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé

9. 7. 2005 - Děčín