Pražský klub, Hmatová výstava: Doteky baroka

26. 2. 2010 - Praha