Pražský klub, Hmatová výstava: Doteky baroka

26.2.2010 - Praha