Pražský klub, Židovské muzeum a povídání o židovských tradicích a zvycích

3. 6. 2008 - Praha