Přerovský klub, „Hmatová mapa Přerova“

2. 9. 2014 - Přerov