Hluchoslepí tvůrci soutěží u veřejnosti o Cenu Hieronyma Lorma

22. 8. 2022

Už necelé 2 týdny zbývají do uzávěrky veřejného hlasování v soutěži o Cenu Hieronyma Lorma. Hluchoslepým autorům 8 soutěžních povídek a 4 básní bude na základě elektronického hlasování ze stránek www.lorm.cz udělena Cena veřejnosti. Stačí si 31. srpna na webových stránkách spolku LORM – Společnost pro hluchoslepé přečíst všechna anonymně zveřejněná díla a jedním kliknutím v kategoriích Poezie a Próza rozhodnout o vítězi 8. ročníku soutěže. Prostřednictvím básní a povídek může každý nahlédnout do rozmanitých příběhů lidí, kteří se museli naučit žít s hluchoslepotou.

Přímý odkaz na e-hlasování od 1. srpna do 31. srpna 2022: https://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/nase-projekty/cena-hieronyma-lorma/aktualni-rocnik/hlasovani/

Hluchoslepým autorům vítězných děl bude 30. září 2022 slavnostně udělena Cena veřejnosti v Kralupech nad Vltavou na konferenci LORM z.s. Vedle této ceny se také soutěží o Cenu odborné poroty. Do výtvarné soutěže přihlásilo svá díla osm hluchoslepých tvůrců. Jejich tvorba bude vystavena právě na podzimní vícedenní akci LORM z.s., o vítězích této části soutěže rozhodnou samotní účastníci konference. Smyslem celého projektu je poskytnout osobám s hluchoslepotou prostor ke kreativitě a současně zprostředkovat jejich svět veřejnosti.

Svoji první účast v soutěži vedoucí k vítězství v 6. ročníku v roce 2016 přibližuje Olga Pírková: „Jak to začalo? V únoru roku 2014 mi pro silné zhoršení zraku a sluchu přidělili invalidní důchod. Již v červnu na mou žádost přijela ke mně domů pracovnice z LORMu a viděla tu také mé kreslené práce. Tak jsem se stala klientkou. Po celý čas mě lidé z LORMu povzbuzovali, abych vystrčila růžky. Poprvé se tak stalo na Lormolympiádě dvěma třetími místy ve sportovním zápolení. A teď přede mnou vyrostl vrchol asi nejvyšší. Odevzdala jsem práci do soutěže a Cenu Hieronyma Lorma. Vedoucí umělecké soutěže si s ní moc nevěděli rady, neboť obsahovala tři témata v jednom: obraz, poezii a film. Po dohodě jsme zařadili práci do výtvarné kategorie a byla jsem požádána o jednu básničku do kategorie Poezie… A jsou tu Kralupy nad Vltavou. Nejprve přišla kultura v podobě zpěvu a poté tajné hlasování pro kategorii výtvarnou. Byla jsem středem pozornosti, užívala jsem si to a vysvětlovala myšlenku své výtvarné práce. Byla sice zajímavá, ale velmi těžká na porozumění. Druhý den jsme navštívili státní zámek Veltrusy. A pak… už šlo do tuhého. Byly vyhlášeny výsledky z výtvarné kategorie, to jsem vypustila, neboť třešničku na dortu jsem měla den před tím. A nyní došlo na poezii a Cenu odborné poroty. Po přečtení jmen vítězů 2. a 3. místa i jejich prací jsem byla zklamaná a smutná. Ale když pak zazněla úvodní slova básně na prvním místě, ztuhla jsem. Samozřejmě jsem ji poznala a hned jsem se rozplakala. Ten procítěný přednes mé básně z jiných úst byl velmi silný zážitek. Až mě mrazilo v zádech. Děkuji! Třešničkou na další dort bylo druhé místo v hlasování veřejnosti po internetu.

Dvěma vítězkám Ceny Hieronyma Lorma 2016 byl na České televizi věnován v roce 2017 březnový díl Televizního klubu neslyšících (TKN): https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/217562221800004/video/528848.

Soutěž nese jméno po hluchoslepém básníkovi, filosofovi a novináři Heinrichu Landesmannovi (9. 8. 1821 – 3. 12. 1902), který z důvodu pronásledování rakousko-uherskými úřady přijal pseudonym Hieronymus Lorm. Pro vlastní potřebu si vytvořil komunikační systém – dotekovou tzv. Lormovu abecedu, kterou dnes používají ke komunikaci hluchoslepí nejen u nás, ale také například v Německu, Belgii či Švýcarsku.

Cena Hieronyma Lorma je pořádána už po osmé, první ročník se konal v roce 2006 při příležitosti 15. narozenin sdružení LORM. Další informace k soutěži lze získat na webových stránkách www.lorm.cz. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.