Sdružení LORM rozdalo o víkendu hluchoslepým tvůrcům Ceny Hieronyma Lorma

8. 11. 2010

vitezka-v-kategorii-prozapredavani-ceny-vitezce-v-kategorii-poezieTvůrčí osobnosti z řad hluchoslepých přebíraly v sobotu 6. listopadu během slavnostního večera ceny za svoji uměleckou tvorbu. Vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma proběhlo na Víkendové konferenci sdružení LORM ve Žďáru nad Sázavou. Hlavní cenu Odborné poroty, krásnou dřevěnou sochu „človíčka“ za 1. místo v kategorii poezie, osobně a s velkým dojetím převzala paní Olga Opavská za svoji báseň Vzestupy a pády aneb Hledání cest životem. Porota dále udělila v kategorii próza 1. místo paní Václavě Turkové za povídku s názvem Co mi život vzal a také dal aneb Pozvání na prohlídku neobyčejné pevnosti.

Vedle Ceny odborné poroty byla předána vítězům i Cena veřejnosti na základě hlasování, které probíhalo od poloviny září do poloviny října na webových stránkách www.lorm.cz. Největší počet elektronických hlasů v kategorii poezie získala opět paní Olga Opavská, v kategorii próza mělo u veřejnosti největší úspěch dílo s názvem Kamarád od paní Dagmar Proškové. Do elektronického hlasování přes internet se oproti předchozímu ročníku zapojil téměř dvojnásobný počet zájemců.

Rodinka stále pohromadě aneb ceny od řezbáře Martina Holuba před slavnostním vyhlášením výsledků„Letos došlo v hlasování k neuvěřitelné shodě, odborná porota se s veřejností zcela shodla na prvních třech vítězích v kategorie poezie,“ komentuje výsledky 3. ročníku Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka občanského sdružení LORM. „Přitom hodnocení nebylo vůbec jednoduché, v soutěži se nám sešlo mnoho krásných uměleckých děl, dokonce o prvním a druhém místě v kategorii poezie opět jak u odborné poroty, tak veřejnosti rozhodl pouze jeden jediný hlas,“ doplňuje svá slova.

Sdružení LORM na své konferenci zpřístupnilo všechny přihlášené básně a povídky, které si mohli návštěvníci přečíst ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu. Výtvarné výrobky zde byly rovněž vystaveny a právě samotní účastníci akce rozhodli hlasováním o vítězi výtvarné soutěže. Veselý dřevěný domeček za 1. místo si s sebou domů odvezl pan Milan Koklar za kolekci originálních barevných šperků. V rámci doprovodného programu si účastníci konference vyzkoušeli tkaní na stavech a vyšívání vánočních přání.

Na webových stránkách lze najít fotografie šťastných autorů při přebírání cen spolu s celkovými výsledky:

Soutěž byla pořádána pod záštitou a za laskavé podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

RadostŠťastná vítězka, paní Olga Opavská, s Cenou veřejnosti také za 1. místo v kategorii Poezie