Sdružení LORM rozdalo o víkendu hluchoslepým tvůrcům Ceny Hieronyma Lorma

22. 10. 2012

Václava Turková s andělem

Tvůrčí osobnosti z řad hluchoslepých přebíraly v sobotu 20. října během slavnostního večera ceny za svoji uměleckou tvorbu. Vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma proběhlo na Víkendové konferenci sdružení LORM ve Vyškově na Moravě. Hlavní cenu Odborné poroty, krásnou sošku anděla za 1. místo v kategorii poezie převzala paní Václava Turková za báseň Hledání. Porota dále udělila v kategorii próza 1. místo panu Františku Hynkovi za povídku s názvem Zimní boty.

František Hynek s andělem

Vedle Ceny odborné poroty byly vítězům předány i Ceny veřejnosti na základě hlasování, které po celé září běželo na webových stránkách www.lorm.cz. Největší počet elektronických hlasů v kategorii poezie získala báseň Drahý můj paní Marie Doležalové, v kategorii próza mělo u veřejnosti největší úspěch dílo s názvem Řidičský průkaz paní Dagmar Proškové. Do elektronického hlasování přes internet se zapojilo přes 120 osob.

„Letos došlo při hlasování k zajímavým výsledkům, odborná porota a veřejnost u poezie vybrala na první tři místa stejná díla, jen autoři se umístili na vítězných pozicích v přeházeném pořadí,“komentuje výsledky 4. ročníku Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka občanského sdružení LORM. „Pan František Hynek si domů odvezl hned 3 ceny za báseň a povídku, které byly vysoce hodnoceny jak odbornou porotou, tak veřejností,“doplňuje svá slova.

Vodicí pes Gery

Sdružení LORM na své konferenci zpřístupnilo všechny přihlášené básně a povídky, které si mohli návštěvníci přečíst ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu. Výtvarná díla zde byla rovněž vystavena a právě samotní účastníci akce rozhodli hlasováním o vítězi výtvarné soutěže. Keramický set, kterému vévodil do všech detailů vypracovaný vodicí pomocník Gary – královský pudl, vybojoval jeho autorce, paní Zuzaně Urbánkové, první místo.

Na webových stránkách www.lorm.cz lze najít fotografie šťastných autorů při přebírání cen spolu s vlastními literárními příspěvky a celkovými výsledky soutěže. Soutěž byla pořádána pod záštitou a za laskavé podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Letos poprvé soutěž podpořila i Nadace člověk člověku.