Sdružení LORM vyhlásilo 2. ročník umělecké soutěže pro hluchoslepé

9. 4. 2008

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé vyhlásilo 2. ročník Ceny Hieronyma Lorma. Do umělecké soutěže se mohou až do 30. září 2008 přihlásit všechny tvůrčí osobnosti z řad hluchoslepých bez omezení věku. Soutěžit se tentokrát bude na společné téma Přátelství, a to v kategorii literární i výtvarné. V rámci literární sekce mohou hluchoslepí autoři zaslat své příspěvky do dvou podkategorií – próza a poezie. Oblast výtvarná je otevřená všem technikám, stylům a materiálům. Jako společné motto zvolilo sdružení LORM pro 2. ročník opět citát od nadané a světově proslulé hluchoslepé spisovatelky Heleny Kellerové: „V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“ 

 

Na slavnostním vyhlášení výsledků, které proběhne 8. listopadu 2008 na víkendové konferenci o.s. LORM, bude udělena Cena odborné poroty a Cena veřejnosti. „Hned začátkem října zpřístupníme na našich webových stránkách www.lorm.cz všechna přihlášená literární i výtvarná díla a veřejnost bude mít tak možnost se až do 30. října do soutěže aktivně zapojit, a to posláním svého hlasu jednomu z přihlášených děl,“ přibližuje způsob hlasování koordinátorka 2. ročníku, Eva Paulíková. Formou tvůrčího a hravého soutěžení chce sdružení LORM představit osoby s tímto těžkým zdravotním handicapem coby aktivní členy společnosti. Program slavnostního předání cen bude obohacen o vystoupení nové dramaterapeutické skupiny hluchoslepých Lormos.

 

Soutěž, která je pořádána pod záštitou a za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, navazuje na úspěšný první ročník. Před dvěma lety bylo do literární kategorie zasláno 16 originálních autorských příspěvků. Výtvarná kategorie se mohla pyšnit 8 uměleckými díly. A jak obtížné bylo z literárních děl vybrat to nejlepší, přibližují slova jednoho z členů odborné poroty, spisovatele a novináře Jana Nouzy: „Po dočtení posledního soutěžního příspěvku jsem došel k jednomu zásadnímu poznání: Tady není možné říci Sláva vítězům, čest poraženým! To by bylo příliš málo. Ano, některé práce získaly ocenění, ale vítězem je každý, kdo se soutěže zúčastnil.“

 

Občanské sdružení LORM podporuje a rozvíjí tvůrčí potenciál klientů prostřednictvím výtvarných a literárních dílen pořádaných v rámci edukačně rehabilitačních pobytů a klubových akcí. Mezi další služby, které sdružení poskytuje, patří také odborné sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby, nácvik prostorové orientace a sebeobsluhy, tlumočení a mnohé další.

 

Přihlášky a výsledky své tvůrčí činnosti mohou hluchoslepí zasílat spolu s přihláškou do 30. září 2008 na adresu o.s. LORM, Zborovská 62, 150 00 Praha 5. Další informace o pravidlech soutěže včetně přihlášky lze získat u koordinátorky soutěže na tel: 777 764 200, jiznicechy@lorm.cz nebo na bezbariérových stránkách www.lorm.cz.