Sdružení LORM vyhlašuje 3. ročník umělecké soutěže pro hluchoslepé

15. 12. 2009

hlavni-ceny-ptaci-1Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé vyhlašuje 3. ročník Ceny Hieronyma Lorma. Do umělecké soutěže mohou své povídky, básně nebo výtvarná díla přihlásit všechny tvůrčí osobnosti z řad hluchoslepých, a to až do 31. srpna 2010. Tentokrát se bude soutěžit na téma „Ztráty a nálezy aneb co život dal a vzal“ v kategorii literární a výtvarné. V rámci literární sekce mohou hluchoslepí autoři zaslat své příspěvky do dvou podkategorií – próza a poezie. Oblast výtvarná je otevřená všem technikám, stylům a materiálům. Přihlášky spolu s uměleckými díly mohou hluchoslepí autoři zasílat do 31. srpna 2010 na adresu o.s. LORM, Zborovská 62, 150 00 Praha 5.

Soutěž nese jméno po hluchoslepém básníkovi, filosofovi a novináři Heinrichu Landesmannovi (9. 8. 1821 – 3. 12. 1902), který kvůli pronásledování přijal pseudonym Hieronymus Lorm. Pro vlastní potřebu si vytvořil komunikační systém – dotekovou abecedu, tzv. Lormovu abecedu, kterou dnes používají ke komunikaci hluchoslepí nejen u nás, ale také v Německu, Belgii, Švýcarsku a jinde.

Cena Hieronyma Lorma je pořádána pod záštitou a za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a navazuje na předchozí dva úspěšné ročníky. První ročník se konal v roce 2006 při příležitosti 15. narozenin sdružení LORM pod. Do literární sekce tehdy zaslalo 13 osob celkem 16 autorských děl, výtvarná kategorie se pyšnila 8 uměleckými díly. Také 2. ročník soutěže, jenž byl zasvěcen společnému tématu „Přátelství“, se těšil velkému zájmu hluchoslepých. Počet přihlášených příspěvků v kategorii próza byl dokonce oproti prvnímu ročníku trojnásobný, celkem bylo přihlášeno 32 příspěvků v kategorii Próza, 7 příspěvků v kategorii Poezie a 16 výtvarných uměleckých děl.

martin-hrtus-1Slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku proběhne 6. listopadu 2010 na Víkendové konferenci o.s. LORM, kde bude vítězům udělena Cena odborné poroty a Cena veřejnosti. „V polovině září zveřejníme na našich webových stránkách www.lorm.cz všechna přihlášená literární díla a veřejnost bude mít tak možnost se až do 15. října 2010 do soutěže aktivně zapojit zasláním svého hlasu jednomu z děl,“ přibližuje způsob hlasování koordinátorka 3. ročníku Zdena Jelínková.

Formou tvůrčího a hravého soutěžení chce sdružení LORM představit osoby s mimořádně těžkým zdravotním handicapem coby aktivní členy společnosti. Občanské sdružení LORM podporuje a rozvíjí tvůrčí potenciál klientů prostřednictvím výtvarných a literárních dílen pořádaných v rámci edukačně rehabilitačních pobytů a klubových setkání. Mezi další služby, které sdružení poskytuje, patří také odborné sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby, nácvik prostorové orientace a sebeobsluhy, tlumočení a mnohé další.

Další informace k soutěži lze získat u koordinátorky akce paní Zdeny Jelínkové na tel.: 777 764 197 nebo e-mailu: brno@lorm.cz. Přihlášku v elektronické podobě lze také stáhnout ze stránek Cena Hieronyma Lorma.