Smyslůplné Vánoce

21. 12. 2021

Kam až se v životě dostaneme, záleží na nás i na okolnostech.

Něco zvládneme sami, někdy přijmeme nabídnutou pomoc a pokračujeme společně.

Objevujme a pomáhejme si navzájem a smysluplně. Ve dnech svátečních i všedních.

SMYSLŮPLNÉ VÁNOCE PŘEJE LORM Z.S. A HLUCHOSLEPÍ KLIENTI!

Děkujeme vám, že nám pomáháte pomáhat!

Petra Zimermanová
ředitelka LORM z.s.

PF 2022