Smyslůplné Vánoce

20. 12. 2022

Představte si svůj život jako oříšek. Někdy tvrdý jako jeho skořápka, ale po rozlousknutí na nás čeká sladké jádro, jádro života a radosti. Ať je to letošní louskání plné naděje!

SMYSLŮPLNÉ VÁNOCE PŘEJE LORM z.s. A HLUCHOSLEPÍ KLIENTI!

Děkujeme vám, že nám pomáháte pomáhat!

Petra Zimermanová
ředitelka LORM z.s.

PF 2023