Technické muzeum v Brně připravuje výstavu věnovanou Hieronymu Lormovi

20.2.2018

Výstava „Hieronymus Lorm – muž, jenž otevřel hluchoslepým svět“
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole
27. 2. – 10. 6. 2018
http://www.technicalmuseum.cz/akce/hieronymus-lorm/

Pozvánka_vernisáž_výstava_H_Lorm

 

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově, organizací LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. a dalšími institucemi pořádá od 27. února do 10. června 2018 výstavu o významné osobnosti ze světa hluchoslepých a tyflopedie, Hieronymu Lormovi.

Do historie se Hieronymus Lorm zapsal nejen jako hluchoslepý spisovatel, filozof a novinář, ale především jako tvůrce prstové dotykové abecedy pro hluchoslepé, která se nazývá po svém autorovi – Lormova. Tento komunikační systém, založený na dotycích a stiscích prstů a dlaně, se brzy rozšířil do celého světa a patří dnes mezi základní komunikační systémy hluchoslepých.

Hieronymus Lorm, vlastním jménem Heinrich Landesmann, se narodil roku 1821 v mikulovském židovském městě. Většinu života strávil ve Vídni a Německu. V 16 letech přišel o sluch a částečně o zrak, který postupem života ztratil úplně. Ještě před definitivní ztrátou zraku vytvořil systém, který mu umožňoval dále komunikovat s rodinou. I přes totální hluchoslepotu dál tvořil a udržoval čilé kontakty se známými literárními osobnostmi své doby. Posledních deset let prožil v Brně. Zemřel roku 1902 a je pochován na židovském hřbitově v Brně-Židenicích.

IMG_0244Vedle připomínky této osobnosti je výstava věnována tématu hluchoslepoty obecně. Návštěvníci výstavy mají možnost poznat svět hluchoslepých, pomocí interaktivního panelu, si mohou hravým způsobem vyzkoušet, jak se komunikuje pomocí Lomovy abecedy. Část expozice je věnována umělecké tvorbě osob s hluchoslepotou a soutěži o Cenu Hieronyma Lorma, kterou každé dva roky pořádá v literární a výtvarné oblasti spolek LORM z.s. Vybraná vítězná díla z této soutěže budou na výstavě k vidění.

Součástí výstavy bude i doprovodný zábavně vzdělávací program pro školy a zájmové skupiny s názvem „Vidím dotykem a sluchem, aneb dramatika není drama!“ Cílem projektu je zamyšlení nad tím, jakým životem takto znevýhodnění vlastně žijí a s jakými situacemi či překážkami se musí běžně vypořádat. V rámci doprovodného programu k výstavě vystoupí 7. března 2018 Jan Pavlíček, hluchoslepý cestovatel a dobrodruh, známý z dokumentárního snímku Pavla Jurdy „Jmenuji se Hladový Bizon“.

Výstava je financována z nadačního příspěvku Nadačního fondu obětem holocaustu a z dotace statutárního města Brna.