Uzávěrka 4. ročníku Ceny Hieronyma Lorma se blíží, již 15. srpna 2012!

31. 7. 2012

 

podekovani-za-cenu-verejnosti-ve-3-rocniku

Píšete si básně či povídky jen tak do šuplíku? Je výtvarná či rukodělná tvorba vaším koníčkem? Pak vás snad inspiruje téma 4. ročníku Ceny Hieronyma Lorma: „Umění dávat a brát“. Nejen pro zkušené tvůrce, ale i pro nové dosud neobjevené talenty vyhlásilo o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé uměleckou soutěž, do níž svá díla mohou přihlásit všechny hluchoslepé osobnosti bez rozdílu věku.

V rámci literární sekce mohou hluchoslepí autoři zaslat své příspěvky do dvou podkategorií – próza a poezie. Oblast výtvarná je otevřená všem technikám, stylům a materiálům. Literární a výtvarné příspěvky do soutěže je nutné spolu s vyplněnou přihláškou doručit do 15. srpna 2012 na adresu o.s. LORM, Zborovská 62, 150 00 Praha 5. Podrobné informace k soutěži včetně přihlášky a pravidel 4. ročníku jsou k dispozici na stránkách Cena Hieronyma Lorma.

Slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku proběhne 20. října 2012 na Víkendové konferenci o.s. LORM v hotelu Dukla ve Vyškově, kde bude vítězům udělena Cena odborné poroty a Cena veřejnosti. „Začátkem září zveřejníme na našich webových stránkách www.lorm.cz všechna přihlášená literární díla a veřejnost tak bude mít ojedinělou možnost se až do konce září do soutěže aktivně zapojit zasláním svého elektronického hlasu jednomu z děl,“ přibližuje způsob hlasování koordinátorka 4. ročníku Zdena Jelínková.

CHL velke

Formou hravého soutěžení chce sdružení LORM představit osoby s mimořádně těžkým zdravotním postižením coby aktivní členy společnosti. Občanské sdružení LORM podporuje a rozvíjí tvůrčí potenciál klientů prostřednictvím výtvarných a literárních dílen pořádaných na edukačně rehabilitačních pobytech a klubových setkáních. Mezi další služby, které sdružení poskytuje, patří také odborné sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby, nácvik prostorové orientace a sebeobsluhy a tlumočení. Cena Hieronyma Lorma je pořádána už po čtvrté pod záštitou a za finanční podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a letos po prvé za podpory Nadace člověk člověku.