Vyhlášena soutěž pro hluchoslepé: 1. ročník Ceny Hieronyma Lorma

4. 7. 2006

Při příležitosti 15. narozenin vyhlašuje občanského sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé 1. ročník Ceny Hieronyma Lorma. Umělecká soutěž, který je pořádána pod záštitou a za finanční podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu, je určena všem hluchoslepým osobám bez věkového omezení. Své umělecké příspěvky mohou hluchoslepí posílat do 15. září 2006 na adresu pořádající organizace, a to ve dvou kategoriích.Soutěžní kategorie je otevřená literárním příspěvkům v oblasti prózy i poezie, zatímco nesoutěžní kategorie je určená pro prezentaci výtvarných či hudebních děl od hluchoslepých. Všem kategoriím je společné téma „K narozeninám…“

První ročník soutěže je motivován citátem od slavné hluchoslepé spisovatelky Heleny Kellerové: „Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd.“ Sdružení LORM chce touto cestou poskytnout hluchoslepým osobám prostor k rozvíjení tvůrčího potenciálu. Symbolickým dárkem by rádi organizátoři podpořili hluchoslepé, aby se nebáli vyjadřovat svým vlastním jedinečným způsobem a současně mohli společně sdílet radost z kreativity.

Soutěžní práce vyhodnotí pětičlenná nezávislá odborná porota z řad spisovatelů a osobností, které mají blízko k hluchoslepým. Kromě Ceny odborné poroty bude vyhlášena i Cena veřejnosti, která bude udělena na základě výsledků hlasování o literárních příspěvcích zveřejněných v měsíci říjnu 2006 anonymně na našich bezbariérových stránkách www.lorm.cz.

 Slavnostní vyhlášení výsledků v soutěžní kategorii a ocenění s prezentací všech přihlášených příspěvků proběhne 4. listopadu 2006 na narozeninové konferenci občanského sdružení LORM. Autoři vítězných prací v literární soutěži obdrží věcné ceny, na slavnostním vyhlášení budou oceněni i všichni ostatní autoři ve všech kategoriích.

 Další informace o pravidlech soutěže včetně přihlášky lze získat na tel: 257 325 478, info@lorm.cz, či adrese LORM, Zborovská 62, 150 00 Praha 5, případně na bezbariérových stránkách www.lorm, kde lze využít i online formuláře přihlášky.

K vyhlášení soutěže organizátory inspirovala mezinárodní cena Heleny Kellerové, jejíž 7. ročník letos vyhlásila skotská organizace Sense Scotland. Slavná hluchoslepá spisovatelka založila již v roce 1933 při své návštěvě Skotska fond pojmenovaný jako Cena Heleny Kellerové. Původně literární soutěž se rozrostla do mezinárodně a multimediální soutěže, která je dnes otevřená jak profesionálům, tak amatérům, jak postiženým, tak i veřejnosti z celého světa. V předchozím ročníku zvítězil film „Ztracené cívky“, který natočil Matthew Humphries o svém neslyšícím otci, který oslepl.

 1. ročník ceny Hieronyma Lorma může být realizován s pomocí nadačního příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a dále díky výtěžku ze sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny.“