Sdružení LORM rozdalo o víkendu hluchoslepým tvůrcům Ceny Hieronyma Lorma

20. 10. 2014

opavska-2014Tvůrčí osobnosti z  řad hluchoslepých převzaly v sobotu 18. října během slavnostního večera ceny za svoji uměleckou tvorbu na společné téma Kolik podob má láska. Vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma proběhlo o víkendu na konferenci sdružení LORM v Ústí nad Orlicí. Hlavní cenu Odborné poroty, velké dřevěné srdce za 1. místo v kategorii poezie, převzala paní Václava Turková za báseň Doteky. Porota dále udělila v kategorii próza 1. místo panu Františku Hynkovi za povídku s názvem Podoby lásky. Vedle Ceny odborné poroty byly vítězům předány i Ceny veřejnosti na základě hlasování, které po celé září běželo na webových stránkách www.lorm.cz. Největší počet elektronických hlasů v kategorii poezie získala báseň Hádala se duše s tělem paní Olgy Opavské, v kategorii próza mělo u veřejnosti největší úspěch dílo s názvem Paprsek lásky od stejné autorky paní Olgy Opavské. Do elektronického hlasování se zapojilo přes 300 osob.

lenka-2014„Letos došlo při hlasování k zajímavé shodě u vybraných děl ze strany odborné poroty a veřejnosti, hluchoslepá autorka Olga Opavská převzala během sobotního večera hned čtyři ceny,“ komentuje výsledky 5. ročníku Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka sdružení LORM z.s.

Sdružení LORM na své konferenci zpřístupnilo všechny přihlášené básně a povídky, které si mohli návštěvníci přečíst ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu. Výtvarná díla zde byla rovněž vystavena a právě samotní účastníci akce rozhodli hlasováním o vítězi výtvarné soutěže. Suverénně největší počet hlasů získal keramický triptych Podoby lásky a vybojoval jeho autorce, paní Lence Křepinské, první místo.

nove_logo_CHL

Na webových stránkách www.lorm.cz lze najít celkové výsledky soutěže i vítězná literární díla. Soutěž byla pořádána pod záštitou a za laskavé podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.