Cena Hieronyma Lorma 2022 (8. ročník)

Téma 8. ročníku:

„A ŽIVOT JDE DÁL“

Motto soutěže

„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“

Helena Kellerová

Vyhlášené soutěžní kategorie

1. Literární

 • podkategorie PRÓZA: rozsah přihlášených prací min. 1 – max. 3 strany formátu A4 (3 – 12 stran v Braillově písmu)
 • podkategorie POEZIE: rozsah max. 3 strany formátu A4 (12 stran v Braillově písmu)

Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé podkategorii.

Příspěvky je možno zaslat psané rukou, v černotisku, Braillově písmu nebo digitální podobě.

2. Výtvarná

Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé kategorii a podkategorii. Užity mohou být jakékoliv materiály, výtvarné a rukodělné techniky.

Společná pravidla pro přihlášení do 8. ročníku o Cenu Hieronyma Lorma

 • Do soutěže může své dílo přihlásit osoba hluchoslepá nebo její zákonný zástupce.
 • Do soutěže nebudou přijata díla, která již byla přihlášena v předcházejících ročnících.
 • Do soutěže nebudou přijata díla označená jménem či logem jakékoliv organizace, neboť soutěž není určena pro prezentaci organizací, ale pro prezentaci umělecké tvorby osob s hluchoslepotou.

Seznam všech literárních děl

Výsledky 8. ročníku soutěže hluchoslepých o Cenu Hieronyma Lorma

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – CENA ODBORNÉ POROTY

POEZIE

 

Autor/ka

Název díla

Celkem bodů

1.

František Hynek

Štěstí

42

2.

Miloslav Koklar

Počkejte

38

3.

Olga Pírková

Truhlička vzpomínek

36

PRÓZA

 

Autor/ka

Název díla

Celkem bodů

1.

Martin Hrtús

Dětský sen

46

2.

František Hynek

Starý sešit

45

3.

Kateřina Rathúská

Trapasy

36

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – CENA VEŘEJNOSTI

POEZIE                                                                         Celkem hlasů: 138

 

Autor/ka

Název díla

Celkem hlasů

1.

Olga Pírková

Truhlička vzpomínek

75

2.

František Hynek

Štěstí

25

3.

Miloslav Koklar

Počkejte

22

PRÓZA                                                                           Celkem hlasů: 144

 

Autor/ka

Název díla

Celkem hlasů

1.

Olga Pírková

Poslední pětiletka aneb radost a smutek, smích a pláč jdou životem dál spolu

57

2.

František Hynek

Starý sešit

17

3.

Dagmar Prošková

Tajemství

15

Cena byla udělena na základě elektronického hlasování veřejnosti, které probíhalo od 1. srpna do 31. srpna 2022 ze stránek www.lorm.cz.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – CENA VEŘEJNOSTI

 

Autor/ka

Název díla

Celkem hlasů

1.

Olga Pírková

S pohádkou jde život dál

10

2.

Kateřina Rathúská

Ať se děje, co se děje, louka vždycky rozkvete

9

3.

Božena Valenová

Vánoční věnec se svíčkou

6

O vítězích výtvarné soutěže rozhodlo hlasování účastníků na konferenci LORM z.s. (29. 9. – 2. 10. 2022, Hotel Sport, Kralupy n. Vltavou), kde byla všechna přihlášená umělecká díla vystavena.

Tiskové zprávy

Termín společné uzávěrky pro všechny kategorie

Literární a výtvarné příspěvky do soutěže je nutné doručit do 30. června 2022 na adresu LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., Zborovská 62, 150 00 Praha 5.

Cena Hieronyma Lorma: Přihláška (8. ročník) (DOC, 97 kB)

Cena Hieronyma Lorma: Pravidla (8. ročník) (DOC, 112 kB)

Další podmínky

Přihlášením do soutěže dává soutěžící souhlas ke zveřejnění příspěvků a uměleckých děl na webových stránkách nebo v propagačních materiálech sdružení LORM z.s., popřípadě s jejich nabídnutím médiím. Soutěžní práce se nevrací.

Organizátor soutěže

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Kontaktní osoba Petra Zimermanová mob: 777 764 191, e-mail: info@lorm.cz

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši 77 280 Kč.

Pravidla soutěže 8. ročníku Ceny Hieronyma Lorma

V oblasti přihlášení se do soutěže

 1. Do soutěže může autorské dílo přihlásit osoba hluchoslepá nebo její zákonný zástupce.
 2. Je možné přihlásit maximálně jedno umělecké dílo v každé vyhlášené kategorii a podkategorii.
 3. Ve výtvarné kategorii mohou být užity jakékoliv výtvarné a rukodělné techniky, materiály a styly.
 4. Do soutěže nebudou přijata díla, která byla přihlášena v předcházejících ročnících.
 5. Do soutěže nebudou přijata díla označená názvem nebo logem jakékoliv organizace, neboť soutěž není určena pro prezentaci organizací, ale pro prezentaci umělecké tvorby osob s hluchoslepotou.
 6. Všechna přihlášená díla budou hodnocena a vystavena v té podobě, v jaké budou do soutěže zaslána při přihlášení. Účastníci soutěže zodpovídají za to, že svá díla předloží v podobě, která splňuje standardy vystavování.
 7. Díla musí být přihlášena a doručena na adresu pořádající organizace do 30. června 2022. Žádné dílo již po tomto termínu nebude do soutěže zařazeno.
 8. Veškerá korespondence ve věci přihlášení se do soutěže a doručení uměleckých děl do soutěže musí být zajištěna na adresu: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., Zborovská 62, 150 00 Praha 5.
 9. Soutěžní práce se nevrací.
 10. Organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže dílo, které nebude splňovat podmínky soutěže.
 11. Organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. nenese žádnou právní zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu či poškození uměleckého díla způsobené cizí nedbalostí.

V oblasti přidělení cen

 1. Všechny přihlášené soutěžní příspěvky budou představeny a vítězně oceněny na  konferenci LORM z.s na podzim 2022.
 2. Soutěžní práce v literární kategorii vyhodnotí pětičlenná nezávislá porota z řad osobností, které mají blízko k hluchoslepým.
 3. Složení poroty bude z důvodu zajištění nezávislosti tajné a bude zveřejněno až při vyhlášení výsledků soutěže.
 4. Rozhodnutí odborné poroty je konečné a žádná další diskuse ústní či písemná ohledně rozhodnutí poroty není přípustná.
 5. V kategorii literární i výtvarné soutěže bude také udělena Cena veřejnosti.

V oblasti autorských práv, vystavování děl a propagace

Zasláním uměleckého příspěvku do soutěže účastníci:

 1. souhlasí s tím, aby jejich dílo mohlo být vystaveno a představeno veřejnosti na vybraných místech;
 2. opravňují organizaci LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. k reprodukování jejich uměleckých děl přihlášených do soutěže bez nároku na finanční úhradu v souvislosti s informováním a propagováním ceny a souhlasí s tím, že LORM z.s. má právo svobodně reprodukovat jejich příspěvky v jakémkoliv propagačním materiálu.