Cena Hieronyma Lorma 2022 (8. ročník)

Téma 8. ročníku:

„A ŽIVOT JDE DÁL“

Motto soutěže

„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“

Helena Kellerová

Vyhlášené soutěžní kategorie

1. Literární

 • podkategorie PRÓZA: rozsah přihlášených prací min. 1 – max. 3 strany formátu A4 (3 – 12 stran v Braillově písmu)
 • podkategorie POEZIE: rozsah max. 3 strany formátu A4 (12 stran v Braillově písmu)

Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé podkategorii.

Příspěvky je možno zaslat psané rukou, v černotisku, Braillově písmu nebo digitální podobě.

2. Výtvarná

Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé kategorii a podkategorii. Užity mohou být jakékoliv materiály, výtvarné a rukodělné techniky.

Společná pravidla pro přihlášení do 8. ročníku o Cenu Hieronyma Lorma

 • Do soutěže může své dílo přihlásit osoba hluchoslepá nebo její zákonný zástupce.
 • Do soutěže nebudou přijata díla, která již byla přihlášena v předcházejících ročnících.
 • Do soutěže nebudou přijata díla označená jménem či logem jakékoliv organizace, neboť soutěž není určena pro prezentaci organizací, ale pro prezentaci umělecké tvorby osob s hluchoslepotou.

Hlasování o Cenu veřejnosti v literární kategorii

Hlasujte a podpořte literární soutěž hluchoslepých! O vaše hlasy se uchází čtyři básnické texty v kategorii Poezie a deset literárních děl v kategorii Próza, přihlášených do soutěže na společné téma „A život jde dál“. Od 1. srpna do 31. srpna 2022 může kdokoliv svým hlasováním rozhodnout o vítězi 8. ročníku Ceny Hieronyma Lorma. Hluchoslepým autorům soutěžních básní a povídek bude na základě elektronického hlasování udělena Cena veřejnosti. Prostřednictvím literárních děl může každý nahlédnout do příběhů lidí, kteří se museli naučit žít s hluchoslepotou.

Jak se lze do hlasování o Cenu veřejnosti zapojit? Stačí si přečíst anonymně zveřejněné příspěvky a klepnutím na jedno tlačítko u Poezie a na jedno tlačítko v sekci Próza poslat hlas vybraným dílům. Z jednoho počítače či mobilního telefonu lze v každé kategorii hlasovat pouze jedenkrát.

Přímý odkaz na e-hlasování od 1. srpna do 31. srpna 2022:

Hluchoslepým autorům vítězných děl bude udělena Cena veřejnosti v říjnu na konferenci LORM z.s. v Kralupech nad Vltavou (29. 9. – 2. 10. 2022). Vedle této ceny se také soutěží o Cenu odborné poroty. Součástí soutěže je i výtvarná kategorie, do které se přihlásilo osm hluchoslepých tvůrců. Jejich díla budou vystavena na zářijové konferenci LORM a o vítězích rozhodnou účastníci setkání.

Tiskové zprávy

Termín společné uzávěrky pro všechny kategorie

Literární a výtvarné příspěvky do soutěže je nutné doručit do 30. června 2022 na adresu LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., Zborovská 62, 150 00 Praha 5.

Cena Hieronyma Lorma: Přihláška (8. ročník) (DOC, 97 kB)

Cena Hieronyma Lorma: Pravidla (8. ročník) (DOC, 112 kB)

Další podmínky

Přihlášením do soutěže dává soutěžící souhlas ke zveřejnění příspěvků a uměleckých děl na webových stránkách nebo v propagačních materiálech sdružení LORM z.s., popřípadě s jejich nabídnutím médiím. Soutěžní práce se nevrací.

Organizátor soutěže

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Kontaktní osoba Petra Zimermanová mob: 777 764 191, e-mail: info@lorm.cz

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši 77 280 Kč.

Pravidla soutěže 8. ročníku Ceny Hieronyma Lorma

V oblasti přihlášení se do soutěže

 1. Do soutěže může autorské dílo přihlásit osoba hluchoslepá nebo její zákonný zástupce.
 2. Je možné přihlásit maximálně jedno umělecké dílo v každé vyhlášené kategorii a podkategorii.
 3. Ve výtvarné kategorii mohou být užity jakékoliv výtvarné a rukodělné techniky, materiály a styly.
 4. Do soutěže nebudou přijata díla, která byla přihlášena v předcházejících ročnících.
 5. Do soutěže nebudou přijata díla označená názvem nebo logem jakékoliv organizace, neboť soutěž není určena pro prezentaci organizací, ale pro prezentaci umělecké tvorby osob s hluchoslepotou.
 6. Všechna přihlášená díla budou hodnocena a vystavena v té podobě, v jaké budou do soutěže zaslána při přihlášení. Účastníci soutěže zodpovídají za to, že svá díla předloží v podobě, která splňuje standardy vystavování.
 7. Díla musí být přihlášena a doručena na adresu pořádající organizace do 30. června 2022. Žádné dílo již po tomto termínu nebude do soutěže zařazeno.
 8. Veškerá korespondence ve věci přihlášení se do soutěže a doručení uměleckých děl do soutěže musí být zajištěna na adresu: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., Zborovská 62, 150 00 Praha 5.
 9. Soutěžní práce se nevrací.
 10. Organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže dílo, které nebude splňovat podmínky soutěže.
 11. Organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. nenese žádnou právní zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu či poškození uměleckého díla způsobené cizí nedbalostí.

V oblasti přidělení cen

 1. Všechny přihlášené soutěžní příspěvky budou představeny a vítězně oceněny na  konferenci LORM z.s na podzim 2022.
 2. Soutěžní práce v literární kategorii vyhodnotí pětičlenná nezávislá porota z řad osobností, které mají blízko k hluchoslepým.
 3. Složení poroty bude z důvodu zajištění nezávislosti tajné a bude zveřejněno až při vyhlášení výsledků soutěže.
 4. Rozhodnutí odborné poroty je konečné a žádná další diskuse ústní či písemná ohledně rozhodnutí poroty není přípustná.
 5. V kategorii literární i výtvarné soutěže bude také udělena Cena veřejnosti.

V oblasti autorských práv, vystavování děl a propagace

Zasláním uměleckého příspěvku do soutěže účastníci:

 1. souhlasí s tím, aby jejich dílo mohlo být vystaveno a představeno veřejnosti na vybraných místech;
 2. opravňují organizaci LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. k reprodukování jejich uměleckých děl přihlášených do soutěže bez nároku na finanční úhradu v souvislosti s informováním a propagováním ceny a souhlasí s tím, že LORM z.s. má právo svobodně reprodukovat jejich příspěvky v jakémkoliv propagačním materiálu.