Taktilní znakový jazyk: Výukové CD-ROMy

Co již ke komunikaci v taktilním znakovém jazyce vyšlo?

vyukove-cdromy1 1) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé: 1. díl výukového CD–ROMu (Praha 2006)
vyukove-cdromy2 2) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé: 2. díl výukového CD–ROMu (Praha 2009)
vyukove-cdromy3 3) Taktilní znakový jazyk: Manuál a CD–ROM k výuce a studiu, autoři Jiří Langer, Eva Souralová, Radka Horáková (Praha 2010)

Chci objednat

Komu jsou výukové CD-ROMy určeny?

Výukové CD-ROMy, které připravil doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.se svými spolupracovníky z Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně, slouží jako metodická pomůcka lektorům znakového jazyka, ale také samotným hluchoslepým osobám a jejich rodinným příslušníkům k prohlubování znalostí, které si již osvojili na kurzech taktilního znakového jazyka pořádaných sdružením LORM. Proto jsou oba díly CD-ROMu připraveny tak, aby byly dobře uživatelsky přístupné pro hluchoslepé se zbytky zraku. Uživatel si například může zvolit velikost písma i barvu pozadí nebo upravit rychlost předvádění znaků. Jednotlivé znaky jsou zde ukázány v běžném provedení, taktilním provedení a v detailu a navíc jsou řazeny tematicky i abecedně. Formou testů si lze rovněž ověřit získané vědomosti.

Jak probíhal výběr znaků na výukové CD-ROMy?

Autoři CD-ROMu při výběru znaků vycházeli z potřeb a požadavků hluchoslepých, proto některé oblasti slovní a znakové zásoby převažují v 1. dílu, který obsahuje celkem 408 znaků. Vyváženost znakové zásoby zajišťuje 2. díl výukového CD-ROMu obsahující 409 znaků. Srozumitelnost jednotlivých znaků byla ověřována na výukových pobytech, kde volbu konkrétních znaků a nejvhodnější způsob jejich artikulace posuzovali nejen hluchoslepí, kteří již taktilní znakový jazyk při dorozumívání používají, ale také ti, kteří s výukou teprve začínají. Všichni se shodli na tom, že pro vzájemné porozumění je nezbytné, aby znaky byly používány jednotně, neboť i malá změna při provádění znaků může velmi znesnadnit jejich pochopení.

Co obsahuje Manuál s multimediálním CD-ROMem?

Tištěný manuál s vloženým CD-ROMem je určený pro výuku a studium taktilního znakového jazyka u osob s hluchoslepotou. Jedná se o metodickou pomůcku, která má doplnit všem zájemcům, současným i budoucím lektorům i uživatelům taktilního znakového jazyka důležité teoretické znalosti. V textu lze najít odpovědi na tři základní otázky: Co je taktilní znakový jazyk, Co je dobré znát, abychom se s ním dobře domluvili a Jak lze při komunikaci využít český jazyk. Manuál, který navíc obsahuje doporučení pro výuku a odkazy na odbornou literaturu, ocení především lektoři, kteří učí osoby s hluchoslepotou, jak si osvojit taktilní znakový jazyk. Součástí tištěné brožury je však i vložený multimediální CD-ROM, který je určen zájemcům se zrakovým postižením. Na CD-ROMu je totožný text i odkazy na stejné doprovodné ilustrace, jaké jsou v tištěném manuálu, při jeho přípravě jeho autoři mysleli na to, aby byl dobře uživatelsky přístupný pro osoby se zbytky zraku.