Cena Hieronyma Lorma

Umělecká soutěž pro hluchoslepé je inspirována mezinárodní cenou Heleny Kellerové, kterou vyhlašuje skotská organizace pro hluchoslepé Sense Scotland.

Cílem projektu je motivovat osoby s hluchoslepotou k hravé tvořivosti, poskytnout hluchoslepým prostor pro prezentaci ojedinělých děl a k vzájemnému setkávání hluchoslepých osob a veřejnosti.

Do soutěže se mohou přihlásit všichni hluchoslepí bez věkového omezení.

Cena Hieronyma Lorma 2022 (8. ročník)

Předchozí ročníky

Organizátor soutěže:
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Koordinátorka
Petra Zimermanová
mob: 777 764 191
e-mail: info@lorm.cz