Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

LORM v rámci sociálně aktivizačních služeb pořádá:

 • Týdenní edukačně rehabilitační pobyty
 • Pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM
 • Umělecké a sportovní soutěže

Edukačně rehabilitační pobyty

Jedná se o týdenní skupinové pobytové akce se zaměřením na sociální rehabilitaci, rozvoj komunikace a tělesné zdatnosti s kapacitou pro 15 hluchoslepých osob. Služba je zajišťována koordinátorem, vedoucím pobytu, instruktory, tlumočníky znakového a taktilního znakového a průvodci z řad zaměstnanců LORM z.s., rodinných příslušníků, dobrovolníků a studentů.

Týdenní skupinové pobyty zaměřujeme na:

 • sociální rehabilitaci
 • rozvoj komunikace
 • rozvoj a upevňování tělesné zdatnosti

Programy pobytů doplňujeme o zajímavé prvky a volnočasové aktivity, například:

 • arteterapii
 • muzikoterapii
 • hipoterapii
 • poznávací výlety
 • společenské, sportovní a kulturní aktivity

Na našich pobytech se účastníci naučí nejen novým věcem, ale mají příležitost se vzájemně setkat, relaxovat, obohatit se o nové zážitky a zajímavá setkání.
Edukačně rehabilitační pobyty jsou poskytovány za cenu s finanční spoluúčastí uživatelů za ubytování a stravu, sociální služby na pobytech jsou poskytovány zdarma.

Pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM

Součástí pravidelných setkání jsou poradenské, edukační a sociální služby, které jsou poskytovány hluchoslepým osobám a zajišťovány Poradenskými centry LORM z.s.

Služba probíhá:

 • v Poradenských centrech LORM z.s.
 • v místních kulturních, poznávacích a vzdělávacích zařízeních apod.

Program setkání:

 • návštěvy haptických výstav, galerií, muzeí památkových či kulturních zařízení
 • poznávací výlety
 • odborné přednášky o zrakových a sluchových vadách
 • přednášky o novinkách v oblasti kompenzačních pomůcek či sociálně právní
 • setkávání se zajímavými osobnostmi
 • arteterapie, muzikoterapie, aromaterapie

Momentky z akcí pořádaných v rámci sociálně aktivizačních služeb si lze prohlédnout ve Fotogalerii.

Setkávání při Poradenských centrech LORM zajišťujeme zpravidla 2 × měsíčně, vycházíme ze zájmu klientů a možností terénních sociálních pracovníků.

Služby jsou přizpůsobeny komunikačním možnostem osob s hluchoslepotou, poradenská centra jsou vybavena indukčními smyčkami, na akce jsou zajištěny doprovody a tlumočení podle potřeb uživatelů (znakový jazyk, taktilní znakový jazyk, Lormova abeceda atd.)

Všechny sociální služby, které zajišťujeme při pořádání sociálně aktivizačních služeb, jsou poskytovány zdarma.