Cena Hieronyma Lorma 2014 (5. ročník)

Téma: „KOLIK PODOB MÁ LÁSKA“

Motto soutěže: „V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“ Helena Kellerová

Vyhlášené soutěžní kategorie:

1. Literární

 • podkategorie PRÓZA: rozsah přihlášených prací min. 1 – max. 3 strany formátu A4 (3 – 12 stran v Braillově písmu)
 • podkategorie POEZIE: rozsah max. 3 strany formátu A4 (12 stran v Braillově písmu)

Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé podkategorii.

Příspěvky je možno zaslat psané rukou, v černotisku, Braillově písmu nebo digitální podobě.

2. Výtvarná

Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé kategorii a podkategorii. Užity mohou být jakékoliv materiály, výtvarné a rukodělné techniky.

Seznam všech literárních děl

Výsledky 5. ročníku soutěže hluchoslepých o Cenu Hieronyma Lorma

Literární soutěž

Na téma „Kolik podob má láska“ bylo do soutěže k termínu uzávěrky přihlášeno 17 příspěvků v kategorii próza, k tvorbě ve verších se nechalo volně inspirovat 9 autorů. Soutěžilo se o dvě ceny: Cenu odborné poroty a Cenu veřejnosti.

Cena odborné poroty

Poezie

Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Václava Turková Doteky 37
2. Olga Opavská Hádala se duše s tělem 36
3. František Hynek Lásko má 32*

* Pořadí pro 3. až 5. místo u stejného počtu hlasů (32) bylo určeno na základě hlasování Odborné poroty v rámci 2. kola

Próza

Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. František Hynek Podoby lásky 44
2. Olga Opavská Paprsek lásky 40
3. Lenka Křepinská Formy lásky 39

 

Složení odborné poroty 2014 

 • Mgr. Jiřina Holeňová, překladatelka a zakládající členka sdružení Okamžik a členka výboru sdružení; v Okamžiku se od r. 2004 do r. 2010 věnovala vedení literárního klubu;
 • Mgr. Marcela Dokoupilová, poradkyně rané péče při Středisku rané péče Tamtam v Olomouci; v letech 2007 – 2009 pracovala ve sdružení LORM jako terénní sociální pracovnice pro hluchoslepé v Olomouckém kraji; nyní na rodičovské dovolené;
 • doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D., ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií při Pedf. Univerzity Palackého Olomouc; od r. 2004 úzká spolupráce s o.s. LORM na rozvoji taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé; jedna ze spolutvůrkyň výukových CD-ROMů Taktilního znakového jazyka (I. a II. díl, Manuál);
 • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., zástupce ředitelky Ústavu speciálněpedagogických studií při Pedf. Univerzity Palackého Olomouc; od r. 2004 úzká spolupráce s o.s. LORM na rozvoji taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé, jeden ze spolutvůrců výukových CD-ROMů Taktilního znakového jazyka (I. a II. díl, Manuál)
 • Petr Maděra, český básník, prozaik a vystudovaný krajinný ekolog;  život na samotě na statku v Záblatí inspiroval mnohé jeho básně v knize Komorní hůrka;  autor románu Černobílé rty – křehkého milostného příběhu z pohledu vychovatele na Konzervatoři Jana Deyla pro zrakově postižené v Praze

Cena veřejnosti

Poezie

Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Olga Opavská Hádala se duše s tělem 151
2. Marie Doležalová Byla to láska 69
3. Lucie Krištofová Láska 30

Celkem hlasů: 305

Próza

Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Olga Opavská Paprsek lásky 92
2. Marie Doležalová Kolik podob má láska 70
3. Marie Váňová Lásky jedné sedmikrásky 26

Celkem hlasů: 300

Cena byla udělena na základě elektronického hlasování veřejnosti, které probíhalo od 1. do 30. září 2014 ze stránek www.lorm.cz

Podrobné výsledky: Literární soutěž (DOC, 68 kB)

Výtvarná soutěž

Cena veřejnosti

K termínu uzávěrky 31. červenci 2014 bylo do výtvarné kategorie přihlášeno 13 uměleckých děl od hluchoslepých autorů.

O vítězích výtvarné soutěže rozhodlo hlasování účastníků konference o.s. LORM (16. – 19. 10. 2014, Sporthotel Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí), kde byla všechna přihlášená umělecká díla vystavena.

Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Lenka Křepinská Triptych podoby lásky 25
2. Lia Kasslová Vzpomínky na Blackinku 5
3. Dagmar Prošková Srdce v duši 4*

* 3. místo bylo určeno na základě hlasování v rámci 2. kola

Podrobné výsledky dle pořadí: Výtvarná soutěž (DOC, 48 kB)

Tiskové zprávy

Termín přihlášek pro všechny kategorie

Literární a výtvarné příspěvky do soutěže je nutné doručit do 31. července 2014 na adresu o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, Zborovská 62, 150 00 Praha 5.

Cena Hieronyma Lorma: Přihláška (5. ročník) (DOC, 96 kB)

Cena Hieronyma Lorma: Pravidla (5. ročník) (DOC, 110 kB)

Slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku Ceny Hieronyma Lorma

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na Víkendové konferenci o.s. LORM v Ústí nad Orlicí ve Sporthotelu Tichá Orlice (16. 10. – 19. 10. 2014). Autoři vítězných prací ze všech kategorií obdrží věcné ceny.

Společná pravidla pro přihlášení do 5. ročníku o Cenu Hieronyma Lorma

 • Do soutěže může své dílo přihlásit osoba hluchoslepá nebo její zákonný zástupce.
 • Do soutěže nebudou přijata díla, která již byla přihlášena v předcházejících ročnících.
 • Do soutěže nebudou přijata díla označená jménem či logem jakékoliv organizace, neboť soutěž není určena pro prezentaci organizací, ale pro prezentaci umělecké tvorby osob s hluchoslepotou.

Hodnocení

Soutěžní práce v literární kategorii vyhodnotí pětičlenná nezávislá odborná porota z řad spisovatelů, literárně činných autorů a osobností, které mají blízko k hluchoslepým. Kromě Ceny odborné poroty bude vyhlášena v této kategorii i Cena veřejnosti, která bude udělena na základě výsledků hlasování o literárních příspěvcích zveřejněných od 1. září do 30. září 2014 anonymně na bezbariérových stránkách www.lorm.cz.

Odborná porota

Složení odborné poroty bude z důvodu zajištění nezávislosti tajné a bude zveřejněno až při vyhlášení výsledků soutěže. Členům odborné poroty budou přihlášené literární příspěvky zaslány elektronicky; porota v průběhu 30 dnů vyhodnotí příspěvky podle škály 1 až 10 bodů.

Další podmínky

Přihlášením do soutěže dává soutěžící souhlas ke zveřejnění příspěvků a uměleckých děl na webových stránkách nebo v propagačních materiálech sdružení LORM, popřípadě s jejich nabídnutím médiím. Soutěžní práce se nevrací.

Pravidla soutěže 5. ročníku Ceny Hieronyma Lorma

V oblasti přihlášení do soutěže:

 1. Do soutěže může své dílo přihlásit osoba hluchoslepá nebo její zákonný zástupce.
 2. Účastníci mohou do soutěže přihlásit maximálně jedno umělecké dílo v každé vyhlášené kategorii a podkategorii.
 3. Ve výtvarné kategorii mohou být užity jakékoliv výtvarné a rukodělné techniky, materiály a styly.
 4. Do soutěže nebudou přijata díla, která byla přihlášena v předcházejícím ročníku.
 5. Do soutěže nebudou přijata díla označená názvem nebo logem jakékoliv organizace, neboť soutěž není určena pro prezentaci organizací, ale pro prezentaci umělecké tvorby osob s hluchoslepotou.
 6. Všechna přihlášená díla budou hodnocena a vystavena v té podobě, v jaké budou do soutěže zaslána při přihlášení. Účastníci soutěže zodpovídají za to, aby jejich díla byla zarámována a dokončena v té podobě, která vyhovuje standardům vystavování.
 7. Díla musí být přihlášena a doručena na adresu pořádající organizace do 31. července 2014. Žádné dílo již po tomto termínu nebude do soutěže přihlášeno.
 8. Veškerá korespondence ve věci přihlášení se do soutěže a doručení uměleckých děl do soutěže musí být zajištěna na adresu: o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, Zborovská 62, 150 00 Praha 5.
 9. Soutěžní práce se nevrací.
 10. Organizace o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže dílo, které nebude splňovat podmínky soutěže.
 11. Organizace o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé nenese žádnou právní zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu či poškození uměleckého díla, způsobenou cizí nedbalostí.

V oblasti přidělení cen:

 1. Všechny přihlášené soutěžní příspěvky budou představeny a oceněny na víkendové konferenci o.s. LORM.
 2. Soutěžní práce v literární kategorii vyhodnotí pětičlenná nezávislá odborná porota z řad spisovatelů, literárně činných autorů a dalších osobností, které mají blízko k hluchoslepým.
 3. Složení odborné poroty bude z důvodu zajištění nezávislosti tajné a bude zveřejněno až při vyhlášení výsledků soutěže.
 4. Další ocenění mohou být udělena podle uvážení poroty.
 5. Rozhodnutí odborné poroty je konečné a žádná další diskuse ústní či písemná ohledně rozhodnutí poroty není přípustná.
 6. Kromě Ceny odborné poroty bude udělena Cena veřejnosti v kategorii literární a výtvarné.

V oblasti autorských práv, vystavování děl a propagace:

Zasláním uměleckého příspěvku do soutěže účastníci:

 1. souhlasí s tím, aby jejich dílo bylo mohlo být vystaveno a představeno veřejnosti na vybraných místech;
 2. opravňují organizaci o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé k reprodukování jejich uměleckých děl přihlášených do soutěže bez nároku na finanční úhradu v souvislosti s informováním a propagováním ceny a souhlasí s tím, že o.s. LORM má právo svobodně reprodukovat jejich příspěvky v jakémkoliv propagačním materiálu.