Adresář služeb pro hluchoslepé, pro sluchově a zrakově postižené

Obsah:

Seznam foniatrů oprávněných předepisovat sluchadla

Informace

 • Od 1. 7. 2002 je umožněna hluchoslepým lidem nadstandardní úhrada binaurálních sluchadel.

Hluchoslepý pojištěnec má bez ohledu na věk nárok na oboustrannou korekci a kvalitní sofistikovaná sluchadla s automatickým režimem přizpůsobování k okolním zvukům, je však bezpodmínečně nutný souhlas Komise řešící problematické případy v přidělování sluchadel.

Pro předpis sluchadla je prvořadé stanovisko pověřeného oftalmologického pracoviště s označením S4 (viz Seznam očních lékařů) a stanovisko odborného lékaře S3. Foniatr S3 nebo lékař ORL S3 rozhodne na základě pověřeného oftalmologa a vlastního vyšetření sluchu, zda klienta lze považovat za hluchoslepého a zda má nárok na sluchadla hrazená z veřejného zdravotního pojištění pro tuto skupinu postižených klientů.

Sluchadla pro hluchoslepé klienty předepisuje smluvní lékař pojišťovny odbornosti ORL a FON, vlastnící Osvědčení ORL společnosti opravňující jej k předpisu a výdeji sluchadel. Hluchoslepým pojištěncům do 18 let smí předepsat a vydat sluchadlo pouze foniatr vlastnící osvědčení S3. Níže uvádíme seznam lékařů, kteří jsou oprávněni předepisovat sluchadla pro neslyšící a hluchoslepé.

Seznam

 • Beroun

MUDr. Hala Machotková
Foniatrická ambulance
Wagnerovo náměstí 1541, 266 01 Beroun
Vchod z ul. Talichova, 4. Patro
Tel.: 311 532 730
E-mail: ordinace@foniatrieberoun.cz, www.foniatrieberoun.cz

 • Brno

doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA
AUDIO – FON centrum, s.r.o.
Obilní trh 4, 602 00 Brno
Tel.: 541 246 598
E-mail: audi.fon@volny.cz

MUDr. Marie Pešlová
Foniatrická a ORL ambulance
Bartošova 1832/5, 602 00 Brno
Tel.: 545 210 815

MUDr. Tomáš Talach
ORL klinika Nemocnice u Sv. Anny – audiologie
Pekařská 53, 656 91 Brno
Tel.: 543 181 111, 543 182 934

MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Přednosta kliniky
ORL klinika nemocnice u Sv. Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
Tel.: 543 181 111, 543 182 922

 • České Budějovice

MUDr. David Průša
Nemocnice, foniatrická ambulance
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 878 526

 • Děčín

MUDr. Tatiana Brejšová
Ordinace ORL a foniatrie
Teplická 57/22, 405 22 Děčín 4
Tel.: 412 532 515

MUDr. Pavel Csuhaj
ORL oddělení
U nemocnice 1, 405 99 Děčín
Tel.: 412 705 320-321
E-mail: vit.vesely@nemdc.cz

 • Frýdek – Místek

 MUDr. Marcela Kolečkářová
Poliklinika, ORL a foniatrie
8. pěšího pluku 85, 738 01 Frýdek – Místek
Tel.: 558 900 268

 • Hradec Králové

 MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.
Fakultní nemocnice, ORL klinika
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 832 582

MUDr. Novotný
ProSluch s.r.o.
Bratří Štefanů 895, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 865 345, 736 126 604

 • Chomutov

MUDr. Jiřina Bilincová
MUDr. Zuzana Havlíková
Ordinace ORL a foniatrie
Kochova 1185, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 629 448, 471 120 735

 • Jičín

MUDr. Miroslava Hnízdová
ORL ordinace
Jungmannova 54, 506 01 Jičín
Tel.: 493 588 208

Oblastní nemocnice, ORL oddělení
Bolzanova 512, 506 01 Jičín
Tel.: 493 582 111

 • Jihlava

MUDr. Jan Čermák – sluchadla
MUDr. Ivana Horáková – foniatr
Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Tel.: 567 157 335, 567 157 306

 • Jindřichův Hradec

MUDr. Libor Žižka
Obchodně-medicínské centrum sv. Florián
Růžová ulice 41, 377 38 Jindřichův Hradec
Tel.: 777 455 985

 • Kroměříž

MUDr. Renáta Rokytová
Otorinofona s.r.o.
Havlíčkova 814, 767 01 Kroměříž
Tel.: 573 342 130, 721 460 366

 • Liberec

MUDr. Jan Adam
MACADAM – Ambulance ORL a foniatrie
Klášterní 117/2, 460 05 Liberec 5
Tel.: 485 312 560
E-mail: macadam@email.cz, www.macadam.cz

MUDr. Lucia Stachová
ORL a foniatrická ordinace
Klášterní 117, 460 01 Liberec
Tel.: 485 312 917, 734 828 141
E-mail: stachova@orl-foniatrie.eu

 • Litomyšl

MUDr. Jana Šťásková
ORL, foniatrie
Vodní Valy 646, 570 01 Litomyšl
Tel.: 461 614 588

 • Most

MUDr. Alice Řehořková
Audiologie a foniatrie
J. E. Purkyně 270, 434 01 Most
Tel.: 777 820 260

 • Náchod

MUDr. Marie Semeráková
Poliklinika, ORL ambulance
B. Němcové 738, 547 01 Náchod
Tel.: 491 424 223, 605 149 723

 • Nový Bor

MUDr. Jaromír Smělý
Poliklinika, ORL oddělení
Dvořákova 385, 473 01 Nový Bor
Tel.: 487 712 655

 • Nový Jičín

MUDr. Blažena Janyšková
ORL a foniatrie
Žižkova 1169/10, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 708 174, 777 937 776

MUDr. Richard Pacola
Nemocnice s poliklinikou, ORL oddělení
K nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 773 436, 556 773 335

 • Olomouc

MUDr. Zdeněk Hložek, Ph.D. – audiolog
Fakultní nemocnice, ORL klinika
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 588 444 184, 588 442 518

 • Opava

MUDr. Elena Kamrádková
ORL ambulance
Rybova 1592/5, 747 01 Opava
Tel.: 553 613 748

MUDr. Martin Vašák
OPAVAMEDICA s.r.o. – sekce ORL
Družstevní 8, 747 05 Opava
Tel.: 553 765 154

 • Ostrava

MUDr. Marcela Vykydalová
Dům zdraví Müller s.r.o., ORL a foniatrická ambulance
Nádražní 982/104, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 123 544

MUDr. Zdeňka Skeřilová
ORL a foniatrie
Smetanovo náměstí 2, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 125 386, 776 635 111
www.orl-fon.cz

MUDr Eva Havlíková
FNsP, ORL klinika
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba
Tel.: 597 373 275
www.fnspo.cz

 • Pardubice

MUDr. Jaroslav Praisler
Nemocnice, ORL oddělení-foniatrie
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Tel.: 466 015 306

MUDr. Jana Slobodová
ORL soukromá ambulance
Sladkovského 505, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 614 446

 • Písek

MUDr. Marta Reiterová
ORL a foniatrie
Jungmannova 29/1, 397 01 Písek
Tel.: 382 214 438

 • Praha 2

MUDr. Radim Kaňa, PH.D.
MUDr. Jaroslav Valvoda CSc.
VFN, ORL klinika
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 362

Sluchadla KIND Martin Kind s.r.o.
Rumunská 697/14, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 516 347

VFN, foniatrická klinika
Žitná 24, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 964 915

 • Praha 3

MUDr. Alena Pekařová
ORL, foniatrie a homeopatie
Vinohradská 176, 130 00 Praha 3
Tel.: 272 731 726

 • Praha 4

MUDr. Martin Andreas
Poliklinika Budějovická, foniatrie
Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4
Tel.: 261 006 565

MUDr. Renata Veselá
Poliklinika Budějovická, foniatrie
Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4
Tel.: 261 006 565

MUDr. Milan Štejfa
ORL ordinace
Božkovská 2967/4, 140 00 Praha – Spořilov
Tel.: 272 770 436, 603 171 793

MUDr. Jindřich Fišer
Foniatrie
Božkovská 2967/4, 141 00 Praha – Spořilov
Tel.: 271 911 741, 723 535 124

 • Praha 5

MUDr. Joseph Traboulsi
Nemocnice Na Homolce, ORL
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Tel.: 257 273 075

MUDr. Zuzana Veldová
ORL+foniatrie
(budova Švandova divadla, vchod pro zaměstnance, 3. patro)
Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
Tel.: 234 651 247

FN Motol, ORL klinika
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: 224 434 326

FN Motol, foniatrie
U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5
Tel.: 251 013 811, 251 013 510

MUDr. Nina Šohájková
Poliklinika Lípa centrum, ORL a foniatrie
Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5
Tel.: 296 113 111

MUDr. Marie Černá
Poliklinika Lípa centrum, ORL a foniatrie
Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5
Tel.: 296 113 111

 •  Praha 6

MUDr. Ivan Jedlička
Středisko lékařské péče, spol. s r.o.
Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: 233 358 782

 • Praha 7

MUDr. Eliška Probstová
Mediam, s.r.o., ORL ambulance
Tusarova 36, 170 04 Praha 7
Tel.: 283 022 147

AUDIOCENTRUM TV – foniatrická ambulance
Dukelských hrdinů 33, 170 00 Praha 7
Tel.: 233 371 985

 • Praha 8

MUDr. Tomáš Podlešák
FN Bulovka, ORL oddělení
Budínova 2, 180 81 Praha 8
Tel.: 266 082 437

 • Praha 9

MUDr. Ivana Vacková
Poliklinika, ORL a foniatrie
Lovosická 40, 190 00 Praha 9 – Střížkov
Tel.: 266 010 262

 • Praha 1

MUDr. Karolína Hoňková Radilová
ORL a foniatrie
Revoluční 19/765, 110 00 Praha 1
Tel.: 731 491 818

 • Praha 10

MUDr. Jana Markalousová
ORL oddělení
Janovská 486, 109 00 Praha – Horní Měcholupy
Tel.: 274 869 146, 604 704 774

 • Prostějov

MUDr. Marcela Kozáková
ORL a foniatrie
Lužická 4, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 340 938

MUDr. Vlastimil Šrot
ORL ambulance a výdej sluchadel
Trávnická 2, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 336 669, 720 278 119

 • Přerov

MUDr. Marcela Kozáková
Foniatrie
Budovatelů 6, 751 51 Přerov
Tel.: 581 220 395

 • Rychnov nad Kněžnou

MUDr. Martin Kučera
ORL ambulance
Svatohavelská 266, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 531 185

 • Semily

MUDr. Alena Coufalová
ORL a audiologie
Tyršova 394, 513 01 Semily
Tel.: 481 624 148

 • Strakonice

MUDr. Alena Šmitmajerová
ORL a foniatrická ambulance
Bezděkovská 186, 386 01 Strakonice II
Tel.: 383 325 473

 • Svitavy

MUDr. Lenka Třeštíková
Nemocnice, ORL ambulance
Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy
Tel.: 461 569 345

 • Šumperk

Lékařský dům, ORL a foniatrie
M. R. Štefánika 3, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 311 247, 583 311 249

 • Tábor

MUDr. Ivo Daněk
Poliklinika, ORL oddělení
Budějovická 553/29, 390 02 Tábor
Tel.: 380 430 424

MUDr. Alena Haj Abdová
ORL + foniatrie
Světlogorská 2764, 390 05 Tábor
Tel.: 381 261 126

MUDr. Jarmila Voštová
ORL ambulance
Světlogorská 2764, 390 05 Tábor
Tel.: 381 263 910

 • Ústí nad Labem

MUDr. Věra Králová
ORL a foniatrie
Horova 964/9, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 200 604

 • Ústí nad Orlicí

MUDr. Josef Hájek
Nemocnice, ORL oddělení
Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 710 281

 • Valašské Meziříčí

ORL ambulance
U nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 758 730

 • Vsetín

MUDr. Eva Brandová
Dům zdraví Brand s.r.o., ORL a foniatrie
Smetanova 1302, 755 01 Vsetín
Tel.: 571 411 608, 603 575 130

 • Zlín

MUDr. Dagmar Vodičková
ORL oddělení
Zahradní 973, 763 02 Zlín-Malenovice
Tel.: 577 103 077

MUDr. Martin Světlík
MUDr. Monika Turnová
Baťova krajská nemocnice, ORL oddělení
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Tel.: 577 552 722, 577 552 730

 • Žatec

MUDr. Hana Hlavatá
Poliklinika, ordinace ORL a foniatrie
Husova 2796
438 01 Žatec
Tel.: 414 110 111, 414 110 680

Seznam výdejních míst sluchadel Widex

Seznam očních lékařů oprávněných předepisovat speciální optické pomůcky

Informace

 • Každý hluchoslepý člověk potřebuje podle závažnosti smyslové vady vytvořit takové podmínky, které by mu zajistily samostatnost a odpovídající kvalitu života. K tomu mu mohou pomoci speciální optické pomůcky (asférické lupy, hyperokulámí korekce, dalekohledové systémy, prismatické monokuláry), které podléhají schválení revizním očním lékařem S4. Zde je seznam oftalmologů, kteří mohou tyto pomůcky předepisovat.

Seznam

 • Praha

Vedoucí lékařka: MUDr. Jitka Řehořová
MUDr. Filip Beránek
Centrum zrakových vad, s.r.o.
Fakultní nemocnice Motol
V Úvalu 84, 150 00 Praha 5
Tel.: 224 436 057, 774 436 057

 • Brno

MUDr. Tomáš Mňuk
Oddělení nemocí očních a optometrie
Fakultní nemocnice U sv. Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
Objednání – Po, Út, Čt a Pá mezi 13:30 a 14:30
Tel.: 543 182 872

 • České Budějovice

MUDr. Naděžda Pavlíčková
Oční oddělení
Nemocnice, dolní areál E
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 878 421, 387 871 111

 • Hradec Králové

MUDr. Jana Nekolová, PhD.
Oční klinika
Fakultní nemocnice
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 833 395, 495 832 379, 495 831 111

 • Jihlava

MUDr. Stanislav Jirka
Oční ambulance
Benešova 46, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 333 007

 • Karlovy Vary

MUDr. Jiří Prokop
Poliklinika II
Jaltská 15, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 230 873

 • Liberec

MUDr. Tomáš Josefík
KNL a.s.
Oční oddělení
Husova 10, 460 63 Liberec
Tel.: 485 311 111, 485 312 763

 • Olomouc

MUDr. Zdenka Vymazalová
Oční ordinace
I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 412 597

MUDr. Ondřej Vláčil
Oční klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 444 211, 588 444 227

 • Opava

MUDr. Božena Vašáková
Odborná oční ambulance
Družstevní 8, 747 05 Opava – Malé Hoštice
Tel.: 553 765 901

 • Ostrava

prim. MUDr. Sylva Horáková
Oddělení pro děti s vadami zraku
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Tel.: 597 372 118

 • Plzeň

MUDr. David Toufar
Oční klinika
Fakultní nemocnice
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň – Lochotín
Tel.: 377 104 852

 • Šumperk

Oční oddělení, Nemocnice
Nerudova 41,787 52 Šumperk
Tel.: 583 331 111, 583 332 752

 • Ústí nad Labem

MUDr. Kateřina Bělohlávková
Oční oddělení
Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Tel.: 477 111 111, 477 112 975

 • Zlín

MUDr. Jana Valová
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Tel.: 577 552 977, 577 552 978

Adresář služeb pro hluchoslepé

Časopisy pro hluchoslepé

 • Doteky

čtvrtletník; vychází ve zvětšeném černotisku, v Braillově písmu nebo ve zvukové podobě; vydává LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Organizace pro hluchoslepé v ČR

 • LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
  Zborovská 62, 150 00 Praha 5
  Tel.: 257 314 012
  E-mail: info@lorm.cz, www.lorm.cz
 • VIA hluchoslepých z.s.
  náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov
  Tel.: 251 556 381
  E-mail: jajakes@volny.cz

Školská zařízení pro hluchoslepé děti a mládež

 • Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené
  Kosmonautů 881/4, 779 00 Olomouc
  Tel.: 774 726 362, 585 567 111
  E-mail: info@sluch-ol.cz, www.sluch-ol.cz

Další odkazy

 • Svárovský s.r.o.
  (výroba a prodej slepeckých holí a červenobílých holí)
  Odlehlá 164/26, 621 00 Brno
  Tel.: 541 237 365, 603 463 526 Fax. 541 237 504
  E-mail: info@svarovsky.cz, www.svarovsky.cz

Organizace pro hluchoslepé na Slovensku

Zahraniční odkazy k problematice hluchoslepoty

Adresář služeb pro sluchově postižené

 Časopisy pro sluchově postižené

 • Gong
  4 čísla ročně; vyd. ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
 • Časopis Dětský sluch
  4 čísla ročně; vyd. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
 • Zprávy z Tantamu
  elektronický měsíční bulletin; vyd. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
 • Časopis Můžeš
  12 čísel ročně; vyd. Spolek přátel Konta Bariéry ve spolupráci s Nadací Charty 77

Organizace pro sluchově postižené

 • ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel z.s.
  Karlínské nám. 12, 186 03 Praha 8
  Tel.: 235 521 412, 777 942 335 – tajemnice, 724 173 217
  E-mail: asnep@asnep.cz, www.asnep.cz
 • Asociace pracovníků speciálně pedagogických center
  www.apspc.cz
 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
  Karlínské nám. 12, 186 03 Praha 8
  Tel.: 224 817 393, 602 399 991
  E-mail: m.smolikova@arpzpd.cz, www.arpzpd.cz
 • Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s.
  28. října 286/10, 702 00 Ostrava
  Tel.: 730 542 933
  E-mail: csnn@csnn.cz, www.csnn.cz
 • Centrum zprostředkování tlumočníků neslyšícím
  Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha
  Tel.: 776 635 155, Tel.: 776 701 502 (pouze SMS)
  E-mail:tlumoceni.cztn@snncr.cz, www.cztn.cz
 • CESPO, o.s. – centrum služeb pro sluchově postižené
  Hrnčířská 53/18
  400 01 Ústí nad Labem
  www.cespo.eu
 • Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s.
  Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
  Tel.: 737 282 537
  E-mail: info@cktzj.com, www.cktzj.com
 • Česká unie neslyšících
  Dlouhá třída 729/37, 110 00 Praha 1
  Tel.: 224 827 152, Fax: 224 827 111
  E-mail: deafunie@cun.cz, www.cun.cz
 • Českomoravská jednota neslyšících z.s.
  Palackého tř.114, 612 00 Brno – Královo Pole
  Tel./Fax: 541 245 321
  E-mail: cmjn@cmjn.cz, www.cmjn.cz
 • Český klub ohluchlých, o.s.
  Janovská 396, 109 00 Praha 10
  Fax: 251 566 108
  E-mail: cko-praha@volny.cz
  www.ohluchli.unas.cz
 • ČSNS – Český svaz neslyšících sportovců
  Střední novosadská 87/53
  (areál SŠ polygrafické)
  779 00 Olomouc
  Tel.: 731 104 321
  E-mail: czechcsns@gmail.com, www.csns-sport.cz
 • ECPN – Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s.
  Vodova 35, 612 00 Brno
  Tel.: 541 212 401 Fax: 541 211 389
  E-mail: ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz
 • Hradecký spolek neslyšících p.s.
  Štefánikova 549/57, 500 06 Hradec Králové
  Tel.: 776 516 788
  E-mail: hsn.hk@seznam.cz, www.hsnhk.cz
 • SAAK – Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci o.p.s.
  Tyršova 13, 120 00 Praha 2
  Tel.: 222 518 280
  E-mail: caak@braillnet.cz
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s.
  Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8
  Tel./Fax.: 224 816 829
  E-mail: snncr@snncr.cz, www.snncr.cz

Kochleární implantát

Internetové odkazy pro sluchově postižené

Firmy, prodejny, servisy kompenzačních a technických pomůcek

Školy pro sluchově postižené

Vysoké školy

   • Janáčkova akademie múzických umění
    Divadelní fakulta
    Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících
    Mozartova 647/1, 662 15 Brno
    Tel.: 542 591 300, Fax: 542 591 352
    http://difa.jamu.cz
   • Univerzita Hradec Králové
    Pedagogická fakulta
    Katedra speciální pedagogiky
    Hradecká 1227/4, 500 00 Hradec Králové
    Tel.: 493 331 324
    E-mail: ludmila.sramkova@uhk.cz, www.uhk.cz
   • Univerzita Karlova
    Filozofická fakulta
    Ústav českého jazyka a teorie komunikace
    bakalářské studium: Čeština v komunikaci neslyšících
    nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
    Tel./Fax: 221 619 209
    E-mail: ucjtk@ff.cuni.cz
    http://ucjtk.ff.cuni.cz

Pomoc studentům se specifickými potřebami

Instituce

Adresář služeb pro zrakově postižené

Časopisy pro zrakově postižené

   • Aúroro
    3 čísla ročně; v Braillově písmu,ve zvukové nahrávce; vyd. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)
   • Azor
    4 čísla ročně; ve zvukové a digitální podobě; vyd. SONS ČR
   • Ema
    4 čísla ročně ve zvětšeném typu běžného čísla; 12 čísel ročně v Braillově písmu, ve zvukové nahrávce, ve formátu MP3, elektronickou poštou; vyd. SONS ČR
   • Hudebník
    4 čísla ročně; v Braillově písmu, v digitální podobě; vyd. SONS ČR
   • Kontakty
    10 čísel ročně; v Braillově písmu a v digitální podobě; vyd. SONS ČR
   • Koření
    6 čísel ročně; v Braillově písmu a v digitální podobě; vyd. SONS ČR
   • Křesťanská orientace
    4 čísla ročně; vyd. Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
   • Křesťanské obzory
    12 čísel ročně; ve zvukové podobě; vyd. Mise pro nevidomé
   • Ligilo
    Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj
   • Literární pohledy
    4 čísla ročně; vyd. Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
   • Lucie
    12 čísel ročně; ve zvukové podobě; vyd. Mise pro nevidomé
   • Naše šance
    12 čísel ročně; ve zvukové nahrávce; vyd. SONS ČR
   • National Geographic
    12 čísel ročně; ve zvukové podobě; vyd. Mise pro nevidomé
   • Noviny Můžeš
    12 čísel ročně; vyd. Spolek přátel Konta Bariéry s Nadací Charty 77
   • Obzor
    4 čísla ročně; ve zvětšeném typu běžného čísla, ve zvukové nahrávce, ve formátu MP3, elektronickou poštou; vyd. SONS ČR
   • První čtení
    2 čísla ročně; v Braillově písmu; vyd. SONS ČR
   • Svět, příroda a společnost
    6 čísel ročně; v Braillově písmu, v digitální podobě; vyd. SONS ČR
   • Světluška
    10 čísel ročně; v Braillově písmu, v digitální podobě; vyd. SONS ČR
   • Záškolák
    4 čísla ročně; vyd. Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
   • Zora
    12 čísel ročně; ve zvětšeném typu běžného čísla, v Braillově písmu, ve zvukové nahrávce, ve formátu MP3, elektronickou poštou; vyd. SONS ČR

Organizace pro zrakově postižené

Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava
Tel.: 553 653 623
E-mail: info@kafira.cz, www.kafira.cz

Výcvik vodicích psů

Péče o zrakově postižené

Internetové odkazy pro zrakově postižené

Firmy, prodejny, servisy kompenzačních a technických pomůcek

 Školy pro zrakově postižené

Vysoké školy

   • Univerzita Hradec Králové
    Pedagogická fakulta
    Katedra speciální pedagogiky
    Hradecká 1227/4, 500 00 Hradec Králové
    Tel.: 493 331 324
    E-mail: ludmila.sramkova@uhk.cz, www.uhk.cz

Pomoc studentům se specifickými potřebami

Instituce