Rozvoj taktilního znakového jazyka

Jedná se o projekt, který je součástí sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou a jehož cílem je rozvíjet taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé.

V západní a severní Evropě se hluchoslepí lidé dorozumívají převážně taktilním (dotykovým) znakovým jazykem. Jde o znakový jazyk, kdy oba komunikační partneři se drží vzájemně za ruce a tak mohou i přes ztrátu zraku vnímat znaky, které ukazují. V České republice dosud nebyla tato komunikace rozvinuta.

Proto jsme v roce 2004 zahájili v oblasti komunikace hluchoslepých osob spolupráci s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a jejím týmem spolupracovníků z katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně, a to při zavádění taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé do života.

Co všechno jsme již v rámci tohoto projektu realizovali?

  • Týdenní edukační pobyty se zaměřením na výuku taktilního znakového jazyka:
  • Kurzy taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé v Poradenských centrech v Brně, Praze a Liberci
  • Školení lektorů taktilního znakového jazyka
  • Vydání výukového CD-ROMu Taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé

V rámci projektu je uživatelům poskytována zdarma výuka taktilního znakového jazyka v Poradenských centrech včetně učebního materiálu.

Výuka, která je zajišťována na týdenních edukačních pobytech, je také zdarma, účastníci si v dotované výši hradí ubytování a stravování.

Výukové CD-ROMy