Brožura a CD-ROM Hluchoslepí mezi námi

Odborníci ze sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. vydali ve 2. reedici brožuru a CD-ROM Hluchoslepí mezi námi za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Publikace, která poprvé vyšla v roce 2003 a v první reedici v roce 2007, přináší přehledně zpracované informace nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro všechny zájemce o problematiku života lidí s duálním smyslovým postižením.

V brožuře je možné se například dočíst, koho lze považovat za hluchoslepého, jaké jsou vhodné komunikační systémy a seznámit se s rehabilitačními i kompenzačními pomůckami, které usnadňují hluchoslepým spoluobčanům život. V textu lze také najít aktualizovaný seznam kontaktů na lékaře, kteří jsou oprávněni předepisovat pomůcky pro zrakově postižené, zásady průvodcovství a také adresář institucí a škol pro hluchoslepé.

CD-ROM kromě brožury obsahuje dalších 8 kapitol. Pozornost si určitě zaslouží kapitola Slavné osobnosti, představující významné umělce a osobnosti postižené hluchoslepotou, které se i přes tento handicap dokázaly ve svém oboru prosadit a uspět. Inspirující a obdivuhodný je zejména osud Hieronyma Lorma (vlastním jménem Heinrich Landesmann), tvůrce dotykové tzv. Lormovy abecedy, po němž nese naše společnost jméno. Veřejnosti nejznámější pak bude patrně slavná hluchoslepá americká spisovatelka Helena Kellerová nebo hudební skladatel Jaroslav Ježek, člen Osvobozeného divadla.

Kapitola o komunikačních systémech osob s hluchoslepotou nabízí zájemcům příležitost si osvojit například základy Lormovy abecedy. Milým završení CD-ROMu je aktualizovaná fotogalerie představující vizuálně svět hluchoslepých a společné akce a projekty LORM z.s. Brožura upozorňuje na fakt, že i člověk s tak těžkým zdravotním postižením může žít plnohodnotným životem, pokud mu někdo podá pomocnou ruku.
Publikace vyšla díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje v nákladu 2 000 kusů v tištěné podobě a na CD-ROMu.

 Materiály ke stažení

Publikace je v obou formátech neprodejná a lze si ji objednat na adrese v Poradenském centru LORM Praha, Zborovská 62, 150 00 Praha 5, tel: 257 314 012, e-mail: kancelar@lorm.cz. On-line objednávka k dispozici níže.

On-line objednávka

    Brožura i CD-ROM jsou zdarma, platí se jen poštovné. Poštovné je 50 Kč, nezávisle na počtu objednaných kusů. Peníze zasílejte na číslo účtu 19-1451940207/0100 (Komerční banka), variabilní symbol 555.

    Prohlášení