Digitální knihovna LORM z.s.

 1. Služby digitální knihovny jsou určeny výhradně osobám s hluchoslepotou a s těžkým postižením zraku, které jsou držiteli ZTP či ZTP/P.
 2. Služby digitální knihovny jsou poskytovány bezplatně.
 3. Registrace uživatele digitální knihovny probíhá osobně vyplněním Registrace v Poradenském centru LORM z.s. nebo prostřednictvím on-line formuláře: Knihovna: Registrace.
 4. Při registraci je uživatel povinen předložit platný občanský průkaz, vyplnit a podepsat Registraci, která obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, bydliště (trvalé, přechodné), datum narození, typ a číslo průkazu mimořádných výhod, telefon, e-mail.
 5. Registrace bude ukončena až po zaslání kopie průkazu ZTP nebo ZTP/P poštou nebo e-mailem na adresu knihovna@lorm.cz.
 6. Současně s registrací vyplňuje uživatel také Prohlášení, ve kterém se zavazuje, že digitální knihy bude využívat výhradně pro svou potřebu a nebude je dále žádným způsobem šířit, kopírovat či jiným způsobem poskytovat dalším osobám.
 7. Na základě registrace je čtenáři přiděleno přihlašovací jméno a heslo, které mu umožní vstup do digitální knihovny a půjčování knih.
 8. Vstup do systému digitální knihovny je aktivován v nejkratším možném čase.
 9. Knihy digitální knihovny jsou zasílány elektronicky e-mailem nebo na nosičích CD poštou.

Stažení knih v elektronické podobě

 • Odkaz ke stažení elektronické verze knihy (formát DOC) je v dolní části stránky, která obsahuje informace o dané knize (pole Soubor). Při pokusu o stažení souboru je uživatel vyzván k zadání přihlašovacího jména a hesla (viz bod 7 výše).
 • Seznam knih, které jsou takto dostupné ke stažení, je zde: Seznam knih v elektronické podobě.