Cena Hieronyma Lorma 2016 (6. ročník)

Téma 6. ročníku:

„POHÁDKA O ŽIVOTĚ“

Motto soutěže

„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“

Helena Kellerová

Vyhlášené soutěžní kategorie:

1. Literární

 • podkategorie PRÓZA: rozsah přihlášených prací min. 1 – max. 3 strany formátu A4 (3 – 12 stran v Braillově písmu)
 • podkategorie POEZIE: rozsah max. 3 strany formátu A4 (12 stran v Braillově písmu)

Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé podkategorii.

Příspěvky je možno zaslat psané rukou, v černotisku, Braillově písmu nebo digitální podobě.

2. Výtvarná

Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé kategorii a podkategorii. Užity mohou být jakékoliv materiály, výtvarné a rukodělné techniky.

Společná pravidla pro přihlášení do 6. ročníku o Cenu Hieronyma Lorma

 • Do soutěže může své dílo přihlásit osoba hluchoslepá nebo její zákonný zástupce.
 • Do soutěže nebudou přijata díla, která již byla přihlášena v předcházejících ročnících.
 • Do soutěže nebudou přijata díla označená jménem či logem jakékoliv organizace, neboť soutěž není určena pro prezentaci organizací, ale pro prezentaci umělecké tvorby osob s hluchoslepotou.

Seznam všech literárních děl

Výsledky 6. ročníku soutěže hluchoslepých o Cenu Hieronyma Lorma

 Literární soutěž

Na téma „Pohádka o životě“ bylo do soutěže k termínu uzávěrky přihlášeno 11 příspěvků v kategorii próza, k tvorbě ve verších se nechalo volně inspirovat 6 autorů. Soutěžilo se o dvě ceny: Cenu odborné poroty a Cenu veřejnosti.

Literární soutěž – cena odborné poroty

 Poezie

  Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Olga Pírková Bohatství 40
2. Olga Opavská Matčina modlitba 37
3. Pavla Sykáčková Veselé cestování ulicemi 35

 

Próza

  Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. František Hynek Záhada? Náhoda? Tajemství? 48
2. Viktor Sedlář Narození do pohádky 39
3. Pavla Sykáčková Pohádka o životě 39

* Pořadí pro 2. až 3. místo u stejného počtu hlasů bylo určeno na základě 2. kola hlasování Odborné poroty

Složení odborné poroty 2016

 •  doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D., ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií při Pedf. Univerzity Palackého Olomouc; od r. 2004 úzká spolupráce s LORM z.s. na rozvoji taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé; jedna ze spolutvůrkyň výukových CD-ROMů Taktilního znakového jazyka (I. a II. díl, Manuál);
 • PhDr. Radka Horáková, Ph.D., odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky Pedf. Masarykovy univerzity v Brně, Institut pro rehabilitaci sluchu a řeči, z. ú.; od r. 2004 úzká spolupráce s LORM z.s. na rozvoji taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé, jeden ze spolutvůrců výukových CD-ROMů Taktilního znakového jazyka (I. a II. díl, Manuál)
 • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., zástupce ředitelky Ústavu speciálněpedagogických studií při Pedf. Univerzity Palackého Olomouc; od r. 2004 úzká spolupráce s LORM z.s. na rozvoji taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé, jeden ze spolutvůrců výukových CD-ROMů Taktilního znakového jazyka (I. a II. díl, Manuál)
 • Petr Maděra, český básník, prozaik a vystudovaný krajinný ekolog;  život na samotě na statku v Záblatí inspiroval mnohé jeho básně v knize Komorní hůrka;  autor románu Černobílé rty – křehkého milostného příběhu z pohledu vychovatele na Konzervatoři Jana Deyla pro zrakově postižené v Praze
 • Marek Valiček, úspěšný blogger, kreativec a dlouholetý dobrovolník LORM z.s. v oblasti kampaní, PR, marketingu a fundraisingu

Literární soutěž – cena veřejnosti

 Poezie                                                                         Celkem hlasů: 204

  Autor/ka Název díla Celkem hlasů
1. Olga Opavská Matčina modlitba 98
2. Olga Pírková Bohatství 59
3. Pavla Sykáčková Veselé cestování ulicemi 18

 

Próza                                                                           Celkem hlasů: 136

  Autor/ka Název díla Celkem hlasů
1. František Hynek Záhada? Náhoda? Tajemství? 25
2. Václava Turková Hliněné opojení aneb pohádka mého života 23
3. Viktor Sedlář Narození do pohádky 21

Cena byla udělena na základě elektronického hlasování veřejnosti, které probíhalo od 15. srpna do 15. září 2016 ze stránek www.lorm.cz.

Podrobné výsledky: Literární soutěž (DOC, 61 kB)

Výtvarná soutěž

Cena veřejnosti

K termínu uzávěrky 31. červenci 2016 bylo do výtvarné kategorie přihlášeno 9 uměleckých děl od hluchoslepých autorů.

O vítězích výtvarné soutěže rozhodlo hlasování účastníků konference LORM (7. – 9. 10. 2016, Hotel Sport, Kralupy n. Vltavou), kde byla všechna přihlášená umělecká díla vystavena.

 VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – CENA VEŘEJNOSTI

  Autor/ka Název díla Celkem hlasů
1. Václava Turková Hieronymus Lorm – objevitel nových cest 20
2. Božena Valenová Chaloupka ze špejlí 8
3. Michal Trégr Korále Šípkové Růženky 7

O vítězích výtvarné soutěže rozhodlo hlasování účastníků Víkendové konference LORM z.s. (7. – 9. 10. 2016, Hotel Sport, Kralupy n. Vltavou), kde byla všechna přihlášená umělecká díla vystavena.

Podrobné výsledky dle pořadí: Výtvarná soutěž (DOC, 47 kB)

Tiskové zprávy

Termín společné uzávěrky pro všechny kategorie

Literární a výtvarné příspěvky do soutěže je nutné doručit do 31. července 2016 na adresu LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., Zborovská 62, 150 00 Praha 5.

Cena Hieronyma Lorma: Přihláška (6. ročník) (DOC, 93 kB)

Cena Hieronyma Lorma: Pravidla (6. ročník) (DOC, 111 kB)

Hodnocení

Soutěžní práce v literární kategorii vyhodnotí pětičlenná nezávislá odborná porota z řad spisovatelů, literárně činných autorů a osobností, které mají blízko k hluchoslepým. Kromě Ceny odborné poroty bude vyhlášena v této kategorii i Cena veřejnosti, která bude udělena na základě výsledků hlasování o literárních příspěvcích zveřejněných od 15. srpna do 15. září 2016 anonymně na bezbariérových stránkách www.lorm.cz.

Odborná porota

Složení odborné poroty bude z důvodu zajištění nezávislosti tajné a bude zveřejněno až při vyhlášení výsledků soutěže. Členům odborné poroty budou přihlášené literární příspěvky zaslány elektronicky; porota v průběhu 30 dnů vyhodnotí příspěvky podle škály 1 až 10 bodů.

Slavnostní vyhlášení výsledků 6. ročníku Ceny Hieronyma Lorma

Soutěž vyvrcholí přehlídkou tvorby a oceněním vítězů v Kralupech nad Vltavou ve dnech 7. až 9. října 2016. Autoři vítězných prací ze všech kategorií obdrží věcné ceny.

Další podmínky

Přihlášením do soutěže dává soutěžící souhlas ke zveřejnění příspěvků a uměleckých děl na webových stránkách nebo v propagačních materiálech sdružení LORM z.s., popřípadě s jejich nabídnutím médiím. Soutěžní práce se nevrací.

Organizátor soutěže

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Koordinátorka Petra Zimermanová mob: 777 764 191, e-mail: info@lorm.cz

PRAVIDLA SOUTĚŽE 6. ROČNÍKU CENY HIERONYMA LORMA

V OBLASTI PŘIHLÁŠENÍ SE DO SOUTĚŽE

 1. Do soutěže může své dílo přihlásit osoba hluchoslepá nebo její zákonný zástupce.
 2. Účastníci mohou do soutěže přihlásit maximálně jedno umělecké dílo v každé vyhlášené kategorii a podkategorii.
 3. Ve výtvarné kategorii mohou být užity jakékoliv výtvarné a rukodělné techniky, materiály a styly.
 4. Do soutěže nebudou přijata díla, která byla přihlášena v předcházejícím ročníku.
 5. Do soutěže nebudou přijata díla označená názvem nebo logem jakékoliv organizace, neboť soutěž není určena pro prezentaci organizací, ale pro prezentaci umělecké tvorby osob s hluchoslepotou.
 6. Všechna přihlášená díla budou hodnocena a vystavena v té podobě, v jaké budou do soutěže zaslána při přihlášení. Účastníci soutěže zodpovídají za to, aby jejich díla byla zarámována a dokončena v té podobě, která vyhovuje standardům vystavování.
 7. Díla musí být přihlášena a doručena na adresu pořádající organizace do 31. července 2016. Žádné dílo již po tomto termínu nebude do soutěže přihlášeno.
 8. Veškerá korespondence ve věci přihlášení se do soutěže a doručení uměleckých děl do soutěže musí být zajištěna na adresu: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., Zborovská 62, 150 00 Praha 5.
 9. Soutěžní práce se nevrací.
 10. Organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže dílo, které nebude splňovat podmínky soutěže.
 11. Organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. nenese žádnou právní zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu či poškození uměleckého díla, způsobenou cizí nedbalostí.

V OBLASTI PŘIDĚLENÍ CEN

 1. Všechny přihlášené soutěžní příspěvky budou představeny a oceněny na víkendové konferenci LORM z.s.
 2. Soutěžní práce v literární kategorii vyhodnotí pětičlenná nezávislá odborná porota z řad spisovatelů, literárně činných autorů a dalších osobností, které mají blízko k hluchoslepým.
 3. Složení odborné poroty bude z důvodu zajištění nezávislosti tajné a bude zveřejněno až při vyhlášení výsledků soutěže.
 4. Další ocenění mohou být udělena podle uvážení poroty.
 5. Rozhodnutí odborné poroty je konečné a žádná další diskuse ústní či písemná ohledně rozhodnutí poroty není přípustná.
 6. Kromě Ceny odborné poroty bude udělena Cena veřejnosti v kategorii literární a výtvarné.

V OBLASTI AUTORSKÝCH PRÁV, VYSTAVOVÁNÍ DĚL A PROPAGACE

Zasláním uměleckého příspěvku do soutěže účastníci:

 1. souhlasí s tím, aby jejich dílo bylo mohlo být vystaveno a představeno veřejnosti na vybraných místech;
 2. opravňují organizaci LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. k reprodukování jejich uměleckých děl přihlášených do soutěže bez nároku na finanční úhradu v souvislosti s informováním a propagováním ceny a souhlasí s tím, že LORM z.s. má právo svobodně reprodukovat jejich příspěvky v jakémkoliv propagačním materiálu.