Knihovna LORM z.s.: Registrace

Podepsáním Registrační přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s Knihovním řádem [nové okno] a budu plnit všechna jeho ustanovení.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v zabezpečené interní databázi LORM z.s. za účelem evidování registrovaných uživatelů Knihovny LORM z.s. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o právech s nimi souvisejících (GDPR), což stvrzuji svým podpisem. Souhlas se zpracováním uvedených údajů poskytuji dobrovolně a mohu jej kdykoliv odvolat.