Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou

V Poradenských centrech LORM v Praze, Brně, Jindřichově Hradci, Liberci, Ostravě a v místě bydliště klienta nabízíme prostřednictvím terénních sociálních pracovníků odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou.

Ve kterých krajích službu zajišťujeme?

Na území hl. m. Prahy, v kraji Středočeském, Jihočeském, Královehradeckém, Libereckém kraji Vysočina, na území Brna a v kraji Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském. Do ostatních krajů podle potřeby dojíždíme.

Kontakty na terénní pracovníky LORM z.s. naleznete na stránce Poradenská centra.

Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou zahrnují tlumočení na úřadech a při návštěvě lékaře (ve znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí daktylografiky – psaní velkých tiskacích písmen do dlaně, prstové abecedy do dlaně či orálně při kompenzaci sluchadly).

Tlumočení může probíhat:

  • v Poradenském centru LORM z.s.
  • v místě bydliště uživatele (u lékaře, na úřadech apod.)
  • v rámci sociálně aktivizačních služeb pořádaných LORM z.s.

Tlumočnické služby poskytují všichni terénní pracovníci LORM z.s., kteří se dlouhodobě vzdělávají ve znakovém jazyce a účastní se projektu Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé. Pracovníci se při tlumočení řídí Etickým kodexem LORM z.s.

Tlumočnické služby jsou poskytovány zdarma.