Cena Hieronyma Lorma 2008 (2. ročník)

Téma 2. ročníku

„Přátelství“

Motto soutěže

„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“

Helena Kellerová

Vyhlášené soutěžní kategorie

 1. Literární
  • podkategorie próza: rozsah přihlášených prací 1 až 3 strany formátu A4 (3 až 12 stran v Braillově písmu)
  • podkategorie poezie: rozsah max. 3 strany formátu A4 (12 stran v Braillově písmu)

  Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé podkategorii.

  Příspěvky je možno zaslat psané rukou, v černotisku, Braillově písmu nebo digitální podobě.

 2. VýtvarnáUžity mohou být jakékoliv materiály, výtvarné a rukodělné techniky.

Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé kategorii a podkategorii.

Společná pravidla pro přihlášení do 2. ročníku o Cenu Hieronyma Lorma

 • Do soutěže může své dílo přihlásit osoba hluchoslepá nebo její zákonný zástupce.
 • Do soutěže mohou být přihlášena díla, která vzniknou na literárních či výtvarných dílnách v průběhu Lormolympiády (září 2008).
 • Do soutěže nebudou přijata díla, která již byla přihlášena v předcházejícím ročníku.
 • Do soutěže nebudou přijata díla označená jménem či logem jakékoliv organizace, neboť soutěž není určena pro prezentaci organizací, ale pro prezentaci umělecké tvorby osob s hluchoslepotou.

Termín společné uzávěrky pro všechny kategorie: 30. září 2008

Literární a výtvarné příspěvky do soutěže je nutné doručit do 30. září 2008 na adresu o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, Zborovská 62, 150 00 Praha 5.

Hodnocení

Soutěžní práce v literární kategorii vyhodnotí pětičlenná nezávislá odborná porota z řad spisovatelů, literárně činných autorů a osobností, které mají blízko k hluchoslepým. Kromě Ceny odborné poroty bude vyhlášena v této kategorii i Cena veřejnosti, která bude udělena na základě výsledků hlasování o literárních příspěvcích zveřejněných v měsíci říjnu 2008 anonymně na bezbariérových stránkách www.lorm.cz.

Soutěžní práce ve výtvarné kategorii vyhodnotí veřejnost na základě hlasování na webových stránkách o.s. LORM.

Odborná porota

Složení odborné poroty bude z důvodu zajištění nezávislosti tajné a bude zveřejněno až při vyhlášení výsledků soutěže. Členům odborné poroty budou přihlášené literární příspěvky zaslány elektronicky; porota bude mít měsíc (říjen 2008) na vyhodnocení příspěvků podle škály 1 až 10 bodů.

Slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku Ceny Hieronyma Lorma

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na víkendové konferenci o.s. LORM v termínu od 8. do 9. listopadu 2008. Místo bude včas upřesněno. Autoři vítězných prací ze všech kategorií obdrží věcné ceny.

Další podmínky

Přihlášením do soutěže dává soutěžící souhlas ke zveřejnění příspěvků a uměleckých děl na webových stránkách nebo v propagačních materiálech sdružení LORM, popřípadě s jejich nabídnutím médiím. Soutěžní práce se nevrací.

Organizátor soutěže

o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé

Koordinátorka

Mgr. Eva Paulíková mobil: 777 764 200, e-mail: jiznicechy@lorm.cz

Seznam příspěvků

Poezie

Anketa už je uzavřená.

Číslo Název Postižení Věk
1 Absence přátelství praktická slepota a středně težká nedoslýchavost 16
2 Pryč z nudy praktická hluchota, částečná slepota 34
3 Kdybych… praktická slepota, nedoslýchavost 51
4 Mému kamarádovi nedoslýchavost, slabozrakost 41
5 Přátelské setkání v LORMu slabozrakost, nedoslýchavost 82
6 Chtěla bych znovu, tak jako v dětství slepota, nedoslýchavost 79
7 Růže praktická slepota, těžká nedoslýchavost 47

Próza

Anketa už je uzavřená.

Číslo Název Postižení Věk
1 Bez přátelství se nedá žít slepota, nedoslýchavost 36
2 Hory – má celoživotní láska nedoslýchavost a slabozrakost 49
3 O přátelství neslyšící, praktická slepota 60
4 Přátelství praktická hluchota, slabozrakost 37
5 Moje kočička bezdomovkyně slabozrakost, nedoslýchavost 74
6 Nejlepší kamarádka praktická hluchota, slabozrakost 33
7 O Čiperce praktická slepota, nedoslýchavost 58
8 Přátelství praktická hluchoslepota 42
9 Přátelství praktická hluchoslepota 54
10 Přátelství praktická hluchoslepota 47
11 Skvělí kamarádi nedoslýchavost, praktická slepota 66
12 Moje kámošky úplná hluchota, částečná slepota 34
13 Krásné, bolestné přátelství praktická slepota, nedoslýchavost 71
14 Přátelství, to není fráze středně těžká nedoslýchavost, oboustranná slepota 79
15 Přátelství nedoslýchavost, slabozrakost 49
16 Kamarádka Jana praktická hluchoslepota 37
17 Přátelství nedoslýchavost, slabozrakost 19
18 Sen o přátelství praktická slepota, nedoslýchavost 53
19 Jiřinka nedoslýchavost, totální slepota 71
20 Moje houbařské dobrodružství nedoslýchavost, slabozrakost 74
21 Přátelství nedoslýchavost, slabozrakost 33
22 Přátelství střední nedoslýchavost, slepota 29
23 Nejlepší přítel praktická slepota, částečná hluchota 56
24 Přátelství? Ano! praktická hluchoslepota 58
25 S přáteli je svět hezčí a život lehčí slabozrakost, nedoslýchavost 87
26 Já a LORM praktická slepota, nedoslýchavost 58
27 Pravé přátelství praktická slepota, nedoslýchavost 79
28 Indiánské babičky praktická slepota, nedoslýchavost 51
29 Přátelství praktická hluchoslepota 47
30 Pes, nejlepší přítel člověka praktická slepota, nedoslýchavost 44
31 Přátelství slepota, lehká nedoslýchavost 22
32 Přátelství slepota, lehká nedoslýchavost 71

Jak se zapojit do hlasování o Cenu veřejnosti?

Jednoduše. Stačí si do konce října přečíst anonymně zveřejněné příspěvky a klepnutím na jedno tlačítko v části Poezie a na jedno v části Próza dát hlas vybraným příspěvkům.

Výsledky 2. ročníku soutěže hluchoslepých o Cenu Hieronyma Lorma

Literární soutěž

Na téma „Přátelství“ bylo do soutěže k termínu uzávěrky přihlášeno 32 příspěvků v kategorii próza, k tvorbě ve verších se nechalo volně inspirovat 7 autorů. Soutěžilo se o dvě ceny: Cenu odborné poroty a Cenu veřejnosti.

Cena odborné poroty

Složení odborné poroty:

 • Mgr. Jiřina Holeňová, překladatelka a zakládající členka sdružení Okamžik a členka výboru sdružení; v Okamžiku se věnuje vedení literárního klubu
 • PhDr. Jana Kolomazníková, vedoucí odd. služeb seniorům a občanům se zdravotním postižením na Magistrátu města Olomouc
 • Jan Nouza, spisovatel a novinář (od roku 2006 připravuje pro časopis Doteky rozhovory se zajímavými osobnostmi z prostředí hluchoslepých)
 • Mgr. Kamila Růžičková, Ph.D., katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
 • doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc (od roku 2004 úzká spolupráce s o.s. LORM na rozvoji taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé)
Poezie
Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Václava Turková Kdybych… 42
2. Marie Doležalová Chtěla bych znovu, tak jako v dětství 41
3. Martin Hrtús Absence přátelství 35
Próza
Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Viktor Sedlář Přátelství, to není fráze 43
2. Otakar Nepraš Krásné, bolestné přátelství 43
3. Stanislava Kníchalová Moje kočička bezdomovkyně 42

Cena veřejnosti

Cena byla udělena na základě elektronického hlasování veřejnosti, které probíhalo po celý říjen ze stránek www.lorm.cz.

Poezie
Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Marie Doležalová Chtěla bych znovu, tak jako v dětství 32
2. Martin Hrtús Absence přátelství 30
3. Václava Turková Kdybych… 29

Celkem hlasů: 120

Próza
Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Marcela Peterková Sen o přátelství 15
2. Stanislava Kníchalová Moje kočička bezdomovkyně 12
3. Viktor Sedlář Přátelství, to není fráze 8

Celkem hlasů: 100

Podrobné výsledky dle pořadí: Výsledky: Literární soutěž (DOC, 206 kB)

Výtvarná soutěž

Cena veřejnosti

K termínu uzávěrky 30. září 2008 bylo do výtvarné kategorie přihlášeno 16 uměleckých děl od hluchoslepých autorů.

O vítězích výtvarné soutěže rozhodlo hlasování účastníků víkendové konference o.s. LORM (7.–9. 11. 2008, hotel Jehla, Žďár n. Sázavou), kde byla umělecká díla vystavena.

Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Jaroslava Kolářová Křížkové vyšívání – ptáček, fialka, vlčí mák 16
2. Zdeňka Hrtúsová Symboly přátelství 12
3. Viktor Sedlář Sekera sváru zakopána, přátelství hřeje dál 8

Podrobné výsledky dle pořadí: Výsledky: Výtvarná soutěž (DOC, 44 kB)

Fotogalerie

 

Tiskové zprávy