Odborná knihovna LORM

Knihovna LORM z.s. je jediným uceleným zdrojem odborných informací o hluchoslepotě v České republice. Velkou měrou se podílí na růstu povědomí o hluchoslepotě a slouží jako významný informační zdroj pro hluchoslepé osoby, jejich rodinné příslušníkům a zájemce o problematiku z řad veřejnosti.

Knihy se půjčují v Poradenském centru LORM z.s. v Praze v poradní den, tj. pátek od 8 do 14 hodin. Na základě domluvy je možné i v ostatní dny.

Kontaktní osoba: Lenka Sellnerová
E-mail: knihovna@lorm.cz

Knihovna obsahuje aktuálně 910 titulů:

  • cizojazyčné publikace, informační materiály a časopisy,
  • tituly v českém jazyce se zaměřením na vývoj a vzdělávání hluchoslepých dětí, sociální rehabilitaci hluchoslepých osob a zdravotně postižených,
  • slovníky a metodické materiály pro výuku Braillova písma, Lormovy abecedy, znakového jazyka,
  • periodika a časopisy vydávané pro zdravotně postižené občany,
  • dokumentace našich akcí, aktivit a pobytů na videokazetách a digitálních záznamech.

Knihovnu využívají:

  • Hluchoslepí a jejich rodinní příslušníci
  • Odborníci z řad speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, průvodců a tlumočníků
  • Studenti speciální pedagogiky a sociálně zaměřených oborů
  • Zájemci a dobrovolníci z řad veřejnosti

Pravidla pro poskytování této služby jsou upravena Knihovním řádem.
Knihovna je od roku 2004 přístupná také online.

Knihovna LORM on-line

Knihovní řád