Červenobílá hůl

Od roku 2001 mají hluchoslepé osoby uzákoněnou důležitou pomůcku pro pohyb po veřejných prostranstvích, ulicích a na přechodech – červenobílou hůl. Do té doby používali hluchoslepí lidé hůl bílou, která ovšem informuje o osobě se zrakovým postižením. Následkem nedostatečného označení tak docházelo k situacím, které vedly k nedorozumění a ohrožení bezpečnosti hluchoslepého.

Vyhláška č. 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a řízení provozu na pozemních komunikacích, schválila 10. ledna 2001 s účinností od 31. ledna 2001 speciální označení pro hluchoslepé osoby:

§ 27 (2) Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm.

 

Červenobílé hole se rozdělují do tří hlavních skupin podle funkce:

  1. červenobílá hůl signalizační – upozorňuje na hluchoslepou osobu. Používá se pro chůzi s průvodcem, s vodicím psem a v interiéru.
  2. červenobílá hůl orientační – je určena k prostorové orientaci a samostatnému pohybu hluchoslepých osob, chrání před architektonickými bariérami.
  3. červenobílá hůl opěrná – tvoří funkci opěrnou. Je určena pro hluchoslepé osoby se sníženou pohyblivostí.

Při výběru červenobílé hole je rozhodující její funkce a délka. Délka orientační hole, určené především k prostorové orientaci a samostatnému pohybu, se odvozuje od výšky postavy. V České republice se jako optimální doporučuje taková délka, kdy hůl postavená kolmo na zem dosahuje ke spodní části hrudní kosti (v některých jiných zemích je to například polovina hrudníku, do podpaží apod.). Délka signalizační hole se nemusí nutně vztahovat k výšce postavy. Jedná se o hůl určenou především k označení hluchoslepé osoby, eventuálně k ochraně před překážkami. Volí se tedy zpravidla kratší délky. Délka hole opěrné musí být vztažena k postavě hluchoslepého. Hůl kolmo postavená na zem dosahuje do dlaně mírně pokrčené paže.

Každá červenobílá hůl může být ve formě skládací a neskládací; teleskopické a kombinované varianty jsou pouze pro hole bílé. Jejich užití záleží především na zvyku a k jaké příležitosti bude hluchoslepý hůl používat.

skladaci-hul neskladaci-hul
skládací hůl neskládací hůl
teleskopicka-hul kombinovana-hul
teleskopická hůl kombinovaná hůl

(Zdroj obrázků: Svárovský, s. r. o., výrobce bílých holí)

Červenobílou hůl schvaluje praktický nebo oční lékař. Hluchoslepý člověk má nárok zažádat o 3 hole ročně do výše 100 % ceny.