Česká verze Lormovy abecedy

Česká modifikace německé úpravy původní Lorm abecedy byla provedena českými hluchoslepými osobami při jejich společném setkání na psychorehabilitační akci organizované sdružením LORM v červnu 1993.

Ke komunikaci se využívá dlaňová strana libovolné ruky, prsty jsou vztyčené a mírně roztažené. V případě znecitlivění dlaně či vnitřní strany prstů lze využít i hřbetní část ruky příjemce. Mluvčí používá k vyznačování jednotlivých písmen nejčastěji ukazováček dle následujícího schématu.

lormova-abeceda

Kliknutím na obrázek zobrazíte jeho větší verzi.

 • A  – bod na špičce palce
 • B  – čára po ukazováčku od špičky prstu k dlani
 • C  – bod na zápěstí
 • D  – čára po prostředníčku od špičky prstu k dlani
 • E  – bod na špičce ukazováčku
 • F  – současné stisknutí špiček ukazováčku a prostředníčku ze strany
 • G  – čára po prsteníčku od špičky prstu k dlani
 • H  – čára po malíčku od špičky prstu k dlani
 • CH  – současné stisknutí špiček prsteníčku a malíčku ze strany
 • I  – bod na špičce prostředníčku
 • J  – stisk špičky prostředníčku ze strany
 • K  – bod čtyř špiček prstů do dlaně
 • L  – čára po prostředníčku od špičky prstu přes dlaň k zápěstí
 • M  – bod pod malíčkem
 • N  – bod pod ukazováčkem
 • O  – bod na špičce prsteníčku
 • P  – čára po vnější straně ukazováčku od dlaně ke špičce ukazováčku
 • Q  – čára po vnější straně malíčku od dlaně ke špičce malíčku
 • R  – postupné pokládání ukazováčku, prostředníčku a prsteníčku do dlaně
 • S  – ukazováčkem kruh na dlani
 • T  – čára po palci od špičky prstu k dlani
 • U  – bod na špičce malíčku
 • V  – bod pod palcem
 • W  – dvakrát bod pod palcem
 • X  – čára podél zápěstí zleva doprava
 • Y  – čára pod prsty směrem od ukazováčku k malíčku
 • Ý  – čára pod prsty směrem od ukazováčku k malíčku a pokračovat po vnější straně malíčku  směrem ke špičce malíčku
 • Z  – šikmá čára přes dlaň od palce k malíčku

 

 • Dlouhé samohlásky – krátká čárka na špičce prstu pro příslušnou samohlásku směrem nahoru
 • Háček nad písmeny – bod mezi palcem a ukazováčkem před příslušnou hláskou
 • Čísla – lze vyjádřit dvěma způsoby: 1) arabské číslice napsat obrysově do dlaně; označení tisíc, milión, miliarda zkratkou (tis., mil., mld.), 2) použít značení jako v Braillově písmu 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E, 6 = F, 7 = G, 8 = H, 9 = I, 0 = J, před číslicí použít čáru obráceného „L“
 • „Nerozumím“ – zavřít dlaň
 • Omyl – lehké klepnutí do dlaně
 • Mezera mezi slovy – plochou ruky přejet jedenkrát po dlani
 • Otazník – ukazováčkem vypsat do dlaně obrys otazníku
 • Konec věty – plochou ruky přejet dvakrát po dlani