Cena Hieronyma Lorma 2018 (7. ročník)

Téma 7. ročníku:

„VOLNÉ“

Motto soutěže

„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“

Helena Kellerová

Vyhlášené soutěžní kategorie:

1. Literární

 • podkategorie PRÓZA: rozsah přihlášených prací min. 1 – max. 3 strany formátu A4 (3 – 12 stran v Braillově písmu)
 • podkategorie POEZIE: rozsah max. 3 strany formátu A4 (12 stran v Braillově písmu)

Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé podkategorii.

Příspěvky je možno zaslat psané rukou, v černotisku, Braillově písmu nebo digitální podobě.

2. Výtvarná

Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé kategorii a podkategorii. Užity mohou být jakékoliv materiály, výtvarné a rukodělné techniky.

Společná pravidla pro přihlášení do 7. ročníku o Cenu Hieronyma Lorma

 • Do soutěže může své dílo přihlásit osoba hluchoslepá nebo její zákonný zástupce.
 • Do soutěže nebudou přijata díla, která již byla přihlášena v předcházejících ročnících.
 • Do soutěže nebudou přijata díla označená jménem či logem jakékoliv organizace, neboť soutěž není určena pro prezentaci organizací, ale pro prezentaci umělecké tvorby osob s hluchoslepotou.

Seznam všech literárních děl

Výsledky 7. ročníku soutěže hluchoslepých o Cenu Hieronyma Lorma

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – CENA ODBORNÉ POROTY

POEZIE

 Autor/kaNázev dílaCelkem bodů
1.Pavla SykáčkováPo operaci45
2.František HynekBroučci42
3.Olga PírkováLabyrint36

PRÓZA

Autor/kaNázev dílaCelkem bodů
1.František HynekDědeček47
2.Zdeňka HrtúsováNeplač nad svým osudem, ale směj se 🙂44
3.Jan PavlíčekDejte nám kus svého mládí41

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – CENA VEŘEJNOSTI

POEZIE Celkem hlasů: 167

Autor/kaNázev dílaCelkem hlasů
1.Olga PírkováLabyrint57
2.Pavla SykáčkováPo operaci47
3.František HynekBroučci37

PRÓZA                                                                           Celkem hlasů: 198

Autor/kaNázev dílaCelkem hlasů
1.Zdeňka HrtúsováNeplač nad svým osudem, ale směj se J60
2.Olga PírkováZbloudila jsem ve svém labyrintu35
3.Marcela PeterkováPevné přátelství30

Cena byla udělena na základě elektronického hlasování veřejnosti, které probíhalo od 1. září do 30. září 2018 ze stránek www.lorm.cz.

Výsledky a vítězná díla CHL 2018

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – CENA VEŘEJNOSTI

Autor/kaNázev dílaCelkem hlasů
1.Kateřina RathúskáAdventní věnec13
2.Olga SarköziováPřátelé9
3.Miloslav KoklarKrásy přírody8

O vítězích výtvarné soutěže rozhodlo hlasování účastníků Víkendové konference LORM z.s. (26. – 28. 10. 2018, Hotel Sport, Kralupy n. Vltavou), kde byla všechna přihlášená umělecká díla vystavena.

Tiskové zprávy

Termín společné uzávěrky pro všechny kategorie

Literární a výtvarné příspěvky do soutěže je nutné doručit do 31. července 2018 na adresu LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., Zborovská 62, 150 00 Praha 5.

Cena Hieronyma Lorma: Přihláška (7. ročník) (DOC, 97 kB)

Cena Hieronyma Lorma: Pravidla (7. ročník) (DOC, 112 kB)

Další podmínky

Přihlášením do soutěže dává soutěžící souhlas ke zveřejnění příspěvků a uměleckých děl na webových stránkách nebo v propagačních materiálech sdružení LORM z.s., popřípadě s jejich nabídnutím médiím. Soutěžní práce se nevrací.

Organizátor soutěže

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Kontaktní osoba Petra Zimermanová mob: 777 764 191, e-mail: info@lorm.cz

PRAVIDLA SOUTĚŽE 7. ROČNÍKU CENY HIERONYMA LORMA

V OBLASTI PŘIHLÁŠENÍ SE DO SOUTĚŽE

 1. Do soutěže může své dílo přihlásit osoba hluchoslepá nebo její zákonný zástupce.
 2. Účastníci mohou do soutěže přihlásit maximálně jedno umělecké dílo v každé vyhlášené kategorii a podkategorii.
 3. Ve výtvarné kategorii mohou být užity jakékoliv výtvarné a rukodělné techniky, materiály a styly.
 4. Do soutěže nebudou přijata díla, která byla přihlášena v předcházejícím ročníku.
 5. Do soutěže nebudou přijata díla označená názvem nebo logem jakékoliv organizace, neboť soutěž není určena pro prezentaci organizací, ale pro prezentaci umělecké tvorby osob s hluchoslepotou.
 6. Všechna přihlášená díla budou hodnocena a vystavena v té podobě, v jaké budou do soutěže zaslána při přihlášení. Účastníci soutěže zodpovídají za to, aby jejich díla byla zarámována a dokončena v té podobě, která vyhovuje standardům vystavování.
 7. Díla musí být přihlášena a doručena na adresu pořádající organizace do 31. července 2018. Žádné dílo již po tomto termínu nebude do soutěže přihlášeno.
 8. Veškerá korespondence ve věci přihlášení se do soutěže a doručení uměleckých děl do soutěže musí být zajištěna na adresu: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., Zborovská 62, 150 00 Praha 5.
 9. Soutěžní práce se nevrací.
 10. Organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže dílo, které nebude splňovat podmínky soutěže.
 11. Organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. nenese žádnou právní zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu či poškození uměleckého díla, způsobenou cizí nedbalostí.

V OBLASTI PŘIDĚLENÍ CEN

 1. Všechny přihlášené soutěžní příspěvky budou představeny a oceněny na víkendové konferenci LORM z.s.
 2. Soutěžní práce v literární kategorii vyhodnotí pětičlenná nezávislá odborná porota z řad spisovatelů, literárně činných autorů a dalších osobností, které mají blízko k hluchoslepým.
 3. Složení odborné poroty bude z důvodu zajištění nezávislosti tajné a bude zveřejněno až při vyhlášení výsledků soutěže.
 4. Další ocenění mohou být udělena podle uvážení poroty.
 5. Rozhodnutí odborné poroty je konečné a žádná další diskuse ústní či písemná ohledně rozhodnutí poroty není přípustná.
 6. Kromě Ceny odborné poroty bude udělena Cena veřejnosti v kategorii literární a výtvarné.

V OBLASTI AUTORSKÝCH PRÁV, VYSTAVOVÁNÍ DĚL A PROPAGACE

Zasláním uměleckého příspěvku do soutěže účastníci:

 1. souhlasí s tím, aby jejich dílo bylo mohlo být vystaveno a představeno veřejnosti na vybraných místech;
 2. opravňují organizaci LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. k reprodukování jejich uměleckých děl přihlášených do soutěže bez nároku na finanční úhradu v souvislosti s informováním a propagováním ceny a souhlasí s tím, že LORM z.s. má právo svobodně reprodukovat jejich příspěvky v jakémkoliv propagačním materiálu.